Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – RTV SLO

12. maj 2015
Deložacije - nadaljevanje

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1.) Koliko izvrsb zaradi neplacil ste vlozili proti najmenikov vasih stanovanj v zadnjih petih letih in koliko ze letos. Koliko po posameznih krajih oziroma obcinah.

Na področju neprofitnih najemnih stanovanj postopke vodijo upravniki, ki v imenu Stanovanjskega sklada RS pobirajo in izterjujejo najemnino. Javni razpis za tržna stanovanja je bil objavljen v začetku leta 2011. Prve izvršbe smo vložili v letu 2012, tako da smo v letu od 2012 do danes vložili 83 izvršb. Stanovanjski sklad RS ne vodi evidenco izvršb po krajih in občinah, zato s tem podatkom ne razpolagamo.

2.) Koliko ?postopkov za odpoved najemne pogodbe ste sprozili in koliko koncali z dejansko sodbo oziroma sporazumno odpovedjo v zadnjih petih letih in koliko ze letos? Koliko od teh je po posameznih krajih oziroma obcinah.

Stanovanjski sklad RS ne vodi evidenco na način kot ste ga opredelili, zato s tako obdelanimi podatki ne razpolagamo, lahko pa vam sporočimo, da je bilo od leta 1994 do sedaj na področju oddaje neprofitnih najemnih stanovanj vloženih 584 tožb. Od tega je bilo 286 realiziranih, in sicer 174 z deložacijami, v ostalih 112 primerih pa so najemniki stanovanja predali sami. Deložacij je bilo od leta 2010 dalje 97. Letos je bilo opravljanih 7 deložacij, in sicer tri v Mariboru, ter po ena v Kočevju, Ljubljani in Ribnici in Jesenicah.
Tožbe na odpoved najemne tržne pogodbe in izpraznitev stanovanja: v letu 2012 – 9, v letu 2013 – 5 in v letu 2014 – 2. V letu 2015 še ni bilo vloženih tožb na odpoved in izpraznitev. Pri tržnem najemu sta bili do sedaj izvedeni dve deložaciji v letu 2014 in sicer ena na Jesenicah in ena v Mariboru, v vseh ostalih primerih pa so bile predaje stanovanj prostovoljne.

3.) Koliko lastnikov je po sodbah prostovoljno predalo stanovanja v zadnjih petih letih in koliko ze letos? Koliko od teh je po posameznih krajih oziroma obcinah?

Iz vprašanja ni jasno razvidno na kakšne sodne primere in sodbe naj bi se nanašalo, vendar pa ob najemu najemniki ne postanejo lastniki.

4.) Kdo je bil v primeru izvrsb in kdo v primerov postopkov za odpoved najemne pogodbe pravni zastopnik sklada in koliko mu je sklad za te postopke po letih ze placal in koliko letos?

Stanovanjski sklad RS sodeluje v predmetnih postopkih z različnimi subjekti po celotni Sloveniji in nima ene same pooblaščene družbe za izvajanje teh postopkov na neprofitnem in tržnem najemu, prav tako ne vodi evidence plačil po vrsti del, ki jih ti subjekti opravljajo za Sklad. Na področju tržnega najema in postopkov vezanih na subsidiarnost pri tržnem najemu (ki ga izvajamo šele nekaj let) in neprofitnih najemih pa sodelujemo zadnjih letih z Odvetnikom Bojanom Župevcem iz Ljubljane (ki ne zastopa Sklada izključno v teh zadevah), na področju postopkov odpovedi neprofitnega najema pa sicer sodelujemo z različnimi subjekti (upravniki objektov in stanovanj in odvetniki) po celotni Sloveniji v odvisnosti od posameznih lokacij. Ob tem naj dodamo, da ne vodimo evidence plačil tem subjektom po vrsti opravila, kot npr. odpoved najemne pogodbe, itd.

5.) Koliko je SSRS placal sodnim izvrsiteljem po letih v zadnjih petih letih in koliko letos?

Stroški sodnih izvršiteljev po letih so naslednji:
2010 6.100,85 €
2011 5.718,41 €
2012 6.392,32 €
2013 3.095,76 €
2014 6.189,49 €
2015 3.849,20 € (plačila do 31.3.2015)
Stroški izvršiteljev se nanašajo tudi na izterjavo dolga, in ne samo na izterjavo najemnin.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

07. junij 2021

Novinarska vprašanja – Oštro

SREDSTVA ZA GRADNJO IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
07. junij 2021

Novinarska vprašanja – Sobotainfo

NEPROFITNA STANOVANJA - KOCLJEVA ULICA, MURSKA SOBOTA
03. junij 2021

Novinarska vprašanja – RTV Slovenija

GRADNJA STANOVANJ DO LETA 2025