Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovor na novinarska vprašanja – TV Dnevnik

20. marec 2015
Zemljišča, odkupljena od podjetja Etaline inženiring

Spoštovani,

V nadaljevanje vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Kaj se dogaja z zemljišči, ki jih je sklad leta 2002 odkupil od podjetja Etaline inženiring? Ali se na zemljiščih gradi? Ali so kakšni načrti za gradnjo? Prosim, če zelo natančno javite tudi lokacijo zemljišč.

Stanovanjski sklad RS ima na območju Vižmarje, enota prostorskega urejanja 584, v lasti cca 24.000 m2. Glede na skupno enoto urejanja prostora, površina zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada RS predstavlja zanemarljiv delež površine. Za navedeno območje urejanja je predpisan OPPN, ki pa še ni sprejet in postopki za njegovo pripravo še ne potekajo. O terminski opredelitvi začetka gradnje in glede drugih zaprošenih podatkov se glede na stanje projekta ni možno opredeliti.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS