Novinarska vprašanja

30. januar 2017

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

Prodaja stanovanj

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Ali mi lahko poveste, kaj in za kakšno ceno je bilo stanovanje v povezavi prodano? Je bila cena 233.100 evrov?

Gre za trisobno stanovanje, za katerega je bila razpisna cena 233.100 eur.

Ker se je podobno dogajalo tudi s stanovanji na Mesarski ulici, me zanima:
– Ali so pri prodaji stanovanj v Zelenem gaju veljale kakšne omejitve pri nadaljnji prodaji stanovanj?
– Spomnim se, da se je govorilo o tem, da bi sklad obdržal nekaj let predkupno pravico oziroma, da bi nekako omejili nadaljnjo preprodajo. Kaj se je zgodilo na to temo? – Ali boste tudi v nadaljnje stanovanja prodajali brez omejitev?

Za prepoved odtujitve smo se na Skladu v preteklosti odločili na podlagi prejetih informacij o domnevnih preprodajah določenih stanovanj, ki so bila kupljena od Sklada preko objavljenega razpisa za prodajo stanovanj na Poljanah, kjer je je bila cena kvadratnega metra stanovanja glede na tržne razmere izredno ugodna. Stanovanjski sklad RS se za omenjeno prakso že nekaj časa ne odloča, saj proti moratoriju za nadaljnjo prodajo govorita dva argumenta. Prvič, Sklad v nadaljnjih razpisih ne dosega več tako ugodne cene kot npr. na Poljanah, zaradi česar do podobnih špekulacij ni več prihajalo. In drugič, prepoved odtujitve predstavlja ovire za kupce tako pri najemu posojila za nakup stanovanja, kot tudi pridobivanju soglasij za predčasno prodajo zaradi različnih življenjskih situacij, kot so ločitev, izguba zaposlitve, smrt v družini, nezmožnost plačevanja anuitet ipd., ki jih v naprej ni mogoče predvideti. Glede na to, da je preprodaja stanovanj obravnavana in nadzorovana tudi z vidika davčne zakonodaje, je Stanovanjski sklad RS že pred časom odstopil od pretekle prakse v zvezi s prepovedjo odtujitve nepremičnin. V letu 2016 je Sklad z razpisom za prodajo 85 stanovanj v fazi F5.2 soseske Zeleni gaj na Brdu kot dodatno varovalko spremenil cenovno politiko in bistveno podražil terasna nadstandardna stanovanja, za kar smo bili sicer deležni medijskega napada špekulativnih kupcev in nepremičninskih strokovnjakov, čeprav smo hkrati pritlična stanovanja pocenili in omogočili nakup tudi finančno šibkejšim kupcem.
V letu 2016 je Sklad z razpisom za prodajo 85 stanovanj v fazi F5.2 soseske Zeleni gaj na Brdu kot dodatno varovalko spremenil cenovno politiko in bistveno podražil terasna nadstandardna stanovanja, za kar smo bili sicer deležni medijskega napada špekulativnih kupcev in nepremičninskih strokovnjakov, čeprav smo hkrati pritlična stanovanja pocenili in omogočili nakup tudi finančno šibkejšim kupcem. V sklopu zaključevanja gradnje stanovanj za trg je predvidena še prodaja skupno 82 stanovanj na lokaciji Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, nadaljnji projekti Sklada pa so v smeri gradnje najemnih stanovanj.

Kakšen se vam zdi smisel takšnih investicij, ko slad doseže razmeroma ugodno ceno za kupce, ti pa kupljeno stanovanje z velikim dobičkom takoj preprodajo? Ne govori to v prid dejstvu, da se sklad sploh ne bi smel ukvarjati z gradnjo za trg?

Sklad si prizadeva s svojim delovanjem pomembneje vplivati na slovenski nepremičninski trg in vlaga vse svoje napore za realizacijo dejavnosti, predvidenih po zakonih in zagotavljanje vseh pravic državljanom, s čimer bi jim bilo olajšano reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj. Pri tem je v zadnjem obdobju glede na prejete usmeritve, Sklad pri oblikovanju razpisov (prodaja in najem) prednostno obravnaval mlade družine, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje in so na trgu najranljivejša skupina. Preko objavljenih razpisov za prodajo in najem je bilo rešeno stanovanjsko vprašanje številnim družinam in posameznikom, pri čemer se redkih primerov tako kot v drugih sferah ne glede na strogo določena določila in namen objavljenih razpisov žal nikdar ne bo dalo popolnoma izključiti. Usmeritev nove stanovanjske politike narekuje Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Za potrebe uspešne realizacije pa je nujno potrebna pravočasna in ustrezna sprememba stanovanjske in druge relevantne zakonodaje.

Videl sem, da sem se zatipkal pri prvem vprašanju – zanimalo me je še, če bi lahko povedali, kdaj je bilo to stanovanje prodano?

Stanovanje je bilo prodano na izboru kupcev 1.9.2016.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi