Novinarska vprašanja

22. maj 2015

Odgovori na novinarska vprašanja – Finance

Elektronska javna dražba

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Zakaj ste se odločili za elektronsko javno dražbo? Kakšne so po vašem mnenju prednosti te oblike prodaje?

Stanovanjski sklad RS se poslužuje javnih dražb že dolga leta, saj je to eden izmed načinov prodaje, ki nam jih omogoča zakonodaja razpolaganja s stvarnim premoženjem. Elektronsko javno dražbo smo prvič izvedli konec preteklega leta. Za javne dražbe se odločamo največkrat v primerih odtujevanja poslovno nepotrebnih nepremičnin pa tudi v primeru prodaje novih poslovnih prostorov, saj zakonodaja določa, da naj se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem praviloma izvede z javno dražbo pri čemer je cilj prodaje čim višja kupnina. Poleg tega se nam zdi javna dražba transparenten način prodaje, ki omogoča sodelovanje najširšemu krogu ljudi.

2. Prek katerega ponudnika jo boste izvedli?

Ponudnik storitev e-javne dražbe je PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje. Navedeno je razvidno tudi iz besedila e-javne dražbe, ki smo vam jo posredovali na vaše zaprosilo na vaš e-naslov.

3. Kakšen je postopek za izvedbo javne dražbe? Na katere težave ste morda naleteli?

Konkretni postopek je opredeljen v vsebini javne dražbe, ki smo vam jo posredovali. Okvirni potrebni postopki pa so določeni že z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri izvedbi doslej nismo naleteli na težave.

4. Prosil bi vas še za kake podrobnosti o samih stanovanjih….velikosti, izklicnih cenah? Kdaj so bila zgrajena?

V naši e-pošti z dne 13. 5. 2015 v kateri smo vas vprašali o ceni storitve oglaševanja, smo vam posredovali tudi besedilo elektronske javne dražbe, ki se bo izvedla dne 3. 6. 2015. Na konkretni dražbi se bodo prodajali izključno trije poslovni prostori, vsi podatki so razvidni iz same vsebine (besedilo bo dne 15. 5. 2015 objavljeno tudi v Uradnem listu RS, že sedaj pa so vsi podatki razvidni na našem spletnem naslovu: https://ssrs.si/elektronska-javna-drazba-za-poslovne-prostore-zeleni-gaj-na-brdu-v-ljubljani ).

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi