novice

26. september 2019

Skrb Stanovanjskega sklada RS za zagotavljanje kapacitet institucionalnega varstva starejših oseb


Računsko sodišče Republike Slovenije je v septembru 2019 izdalo revizijsko poročilo o delovanju države na področju skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih za obdobje od 01.01.2007 do 30.06.2018.

Med drugim je ugotovilo, da država več kot 10 let ni izvajala potrebnih ukrepov in da od leta 2007 ni izgradila nobenega novega javnega doma za starejše. Stanovanjski sklad RS ni bil predmet predmetnega revizijskega pregleda.

Povezava do revizijskega poročila:

http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/skrb-za-tiste-ki-potrebujejo-storitve-socialnega-varstva-1517/

 

Stanovanjski sklad RS vezano na ugotovitve Računskega sodišča RS zainteresirano javnost obvešča, da v sklopu svojih ukrepov namenjenih za starejše osebe že dolga leta izvajala aktivno politiko preko razpisanih Programov skladno z ReNSP15-25 in Poslovno politiko Stanovanjskega sklada RS. Trenutno  izvaja Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 (Uradni list RS, št. 59/2017, z dne 27.10.2017 s spremembo in dopolnitvijo v št. 17/2019, z dne 22.3.2019), na katerega se lahko kot upravičeni prosilci za sofinanciranje prijavijo občine, javni nepremičninski skladi, javni zavodi ali druge pravne osebe. Namen Programa je pomoč pri izgradnji, rekonstrukciji ali obnovi domov starejših občanov, oskrbovanih stanovanj ali centrov dnevnega varstva starejših oseb. Ugotovitve Računskega sodišča dodatno potrjujejo pravilno usmeritev in poslovno politiko Stanovanjskega sklada RS na področju institucionalnega varstva za starejše osebe.

Povezava do Programa Stanovanjskega sklada RS:

https://ssrs.si/razpisi/programi/program-za-sofinanciranje-projektov-pridobivanja-oskrbovanih-stanovanj-za-starejse-domov-za-ostarele/

 

Stanovanjski sklad RS ponovno vljudno vabi vse potencialne prosilce, da se na Program prijavijo in tako pripomorejo k zagotovitvi zadostnih kapacitet, ki bodo starejšim osebam omogočile lepše in dostojnejše sobivanje v družbi ter njihovim svojcem olajšali njihovo skrb.

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na tel. 01/47-10-500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@ssrs.si.

Sredstva po Programu so še na voljo.


Preberite tudi