Novinarska vprašanja

14. januar 2020

Novinarska vprašanja – Radio Slovenija

gradnja novih najemnih stanovanj v Mariboru

Spoštovani, vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

 

  • Katere gradbene projekte načrtujete v prihodnjih letih v Mariboru in kako blizu so realizaciji?

Stanovanjski sklad RS načrtuje v Mariboru gradnjo novih najemnih stanovanj na dveh lokacijah:

  • na Studencih v stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco, kjer bo v 1. fazi zgrajeno 212 stanovanj do začetka leta 2022 ter v 2. fazi 188 stanovanj predvidoma konec leta 2022;
  • na Pobrežju, kjer bomo gradili stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje s 437 novimi najemnimi stanovanji, v letih 2024 in 2025.

 

  • Kdaj se bo začela gradnja?

Soseska Pod Pekrsko gorco: začetek gradnje 1. faze predvidoma februar 2020 in 2. faze predvidoma konec leta 2020.

Soseska Novo Pobrežje: začetek gradnje predvidoma v letu 2022.

 

  • Koliko stanovanj se bo gradilo?

Na Studencih v stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco je v 1. fazi predvidena gradnja 212 stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše) ter v 2. fazi gradnje 188 stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj za starejše).

Na Pobrežju, v stanovanjski soseski Novo Pobrežje se bo zgradilo 437 novih stanovanj (od tega predvidoma 60 oskrbovanih stanovanj za starejše).

 

  • Kdaj bo stekla gradnja?

Odgovor je enak kot pri vprašanju: Kdaj se bo začela gradnja?

 

  • So v projekta vključene še kakšne druge storitve (vrtci, knjižnice, lekarne ipd.)?

V soseskah so deloma projektno predvideni tudi prostori za druge storitve kot jih navajate (kot npr. center dnevnih aktivnosti za starejše, center za mladinske dejavnosti, enote vrtca, javna krajevna knjižnica, lokali za različne storitve …), vendar pa je realizacija odvisna od sodelovanja in aktivnosti lokalne skupnosti in drugih uporabnikov storitev, saj Stanovanjski sklad RS za izvajanje omenjenih dejavnosti in storitev ni pristojen.

 

  • Koliko so vredne načrtovane investicije?

Ocenjena investicijska vrednost v trenutni fazi razvoja projektov je ocenjena na  66 mio EUR za posamezni projekt.

 

  • Bi bilo mogoče odgovore dobiti še danes oziroma posneti kakšno izjavo?

Za podanje izjave se nismo odločili.

 

Vabimo vas, da si več o obeh projektih preberete tudi na spletni povezavi https://ssrs.si/projekti/maribor/predstavitev-soseske/  in https://ssrs.si/projekti/5541-2/predstavitev-soseske/

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi