Preskoči na vsebino Zemljevid strani

MARIBOR POD PEKRSKO GORCO

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS v soseski Pod Pekrsko gorco do leta 2022 zagotovil 400 novih najemnih stanovanj. 

 

 

  Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS v Mariboru je na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,7 ha zgradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, nastaja nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. Stanovanjski sklad RS na zemljiščih velikosti 4,7 hektara je zaključil gradnjo sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev, etažnosti K+P+2. Zagotovljeno je 400 javnih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov, od tega tudi 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. 550 parkirnih mest za stanovalce je predvidenih v podzemnih garažah pod objekti. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce je na terenu.

Zemljišče razvijamo zaporedoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah (212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti).

V polnem zagonu je gradnja obeh faz. Soseska je načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje v največji možni meri. Vseživljenjska uporaba in prilagodljivost stanovanjskih enot je eno od bistvenih meril trajnostne gradnje. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote in dosegajo energetski razred A1 in so skoraj nič energijske stavbe. V sosesko so umeščeni tudi  dve stavbi s skupaj 60-imi oskrbovanimi stanovanji in dnevni center aktivnosti za starejše ter javni program v pritličnih delih objektov. Zagotovljena je tudi zelena mobilnost, otroška igrišča in rekreacijske površine v povezavi z naravno okolico. Za prvih 212 stanovanjskih enot v prvi fazi soseske je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 5.9.2022, za 188 stanovanjskih enot v drugi fazi je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 9.3.2023.

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala v Mariboru, med Šarhovo ulico, Kamenškovo ulico in Ulico Pohorskega bataljona