MARIBOR
POD PEKRSKO GORCO

 

 

 

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS do leta 2022 predvidoma zagotavljal v povprečju po 100 stanovanj na leto. V prvi fazi, predvidoma leta 2019, bo začeta gradnja Stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco s 212 stanovanji med Šarhovo in Kamenškovo ulico. V drugi fazi bo zgrajenih še 188 stanovanj.

 

 

Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,7 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, bo nastala nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. Stanovanjski sklad RS načrtuje na zemljiščih velikosti 4,7 hektara gradnjo sodobnih večstanovanjskih stavb v obliki štirih nezaključenih karejev, etažnosti K+P+2. Načrtujemo  400 stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce pa na terenu.

Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah (212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti).

Gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske je pridobljeno v septembru 2019, v teku je javno naročilo gradnje 1. faze in komunalne ureditve, čemur sledi začetek izvedbe GOI del. Zaključek gradnje je predviden konec leta 2022.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti. Koncept ureditve prometa v naselju daje prednost stanovalcem in kolesarjem. Zasnova omogoča v notranjosti naselja ureditev večjih in med seboj povezanih in programsko ustreznih zelenih in tlakovanih površin, kot so urbani parki, igrišča za otroke, igrišča za mladostnike, ter zasaditev z rastlinami in mirnejši program v notranjih atrijih posameznih karejev.