Preskoči na vsebino Zemljevid strani

MARIBOR POD PEKRSKO GORCO

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS v soseski Pod Pekrsko gorco do leta 2022 zagotovil 400 novih najemnih stanovanj. 

 

 

  Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS v Mariboru na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na vzhodu in predvideno cestno povezavo na jugu, na območju zemljišč velikosti 4,7 ha gradi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, nastaja nova stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco. Stanovanjski sklad RS na zemljiščih velikosti 4,7 hektara gradi sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev, etažnosti K+P+2. Načrtujemo gradnjo 400 javnih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov, od tega tudi 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. 550 parkirnih mest za stanovalce je predvidenih v podzemnih garažah pod objekti. Parkiranje za poslovni program in obiskovalce bo na terenu.

Zemljišče razvijamo zaporedoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah (212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti).

V polnem zagonu je gradnja obeh faz. Soseska je načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje v največji možni meri. Vseživljenjska uporaba in prilagodljivost stanovanjskih enot je eno od bistvenih meril trajnostne gradnje. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote in dosegajo energetski razred A1 in so skoraj nič energijske stavbe. V sosesko bosta umeščeni tudi  dve stavbi s skupaj 60-imi oskrbovanimi stanovanji in dnevni center aktivnosti za starejše ter javni program v pritličnih delih objektov. Zagotovljena bo tudi zelena mobilnost, otroška igrišča in rekreacijske površine v povezavi z naravno okolico. Zaključek del bo predvidoma za prvih 212 stanovanjskih enot v poletnih mesecih 2022, za 188 stanovanjskih enot v drugi fazi do konca leta 2022.

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala v Mariboru, med Šarhovo ulico, Kamenškovo ulico in Ulico Pohorskega bataljona