Preskoči na vsebino Zemljevid strani

MARIBOR POD PEKRSKO GORCO

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS v soseski Pod Pekrsko gorco do leta 2022 zagotovil 400 novih najemnih stanovanj. 

 Pod Pekrsko gorco

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


 

Prva faza stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco predstavlja nov začetek gradnje najemnih stanovanj v Mariboru. Na območju mestne četrti Studenci, z lepimi pogledi na Pohorje in okoliške griče, je nastal prvi del sodobne soseska s poudarkom na trajnostni gradnji in kvalitetnem bivanju v mestnem okolju.

1.  faza obsega 5 stavb etažnosti K + P + 2, skupno je na voljo 182 najemnih in 30 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja velikosti 36 – 83 m2 imajo velike pokrite balkone, prostori so svetli in zračni, vsa pa omogočajo tudi dostop in uporabo gibalno oviranim osebam.

Parkiranje je omogočeno v garaži, kjer sta na voljo 302 parkirna mesta. Dodatna parkirna mesta so na voljo v dostopni ulici, ki je del soseske. Predvidena je inštalacija za polnilnice električnih avtomobilov. Za stanovalce je na voljo veliko zelenih površin opremljenih z igrišči za vse starostne skupine otrok in vadbeni poligon za odrasle in seniorje.

Stavbe so grajene kot skoraj nič energijske stavbe. Stanovanja so opremljena s centralnim prezračevalnim sistemom z rekuperacijo toplote. Učinkoviti toplotni ovoj, učinkovita zaščita pred soncem, prezračevanje in možnost namestitve klimatskih naprav omogočajo optimalno bivalno ugodje z nizko porabo energije. Svetle stavbe in veliko zelenih površin ter dreves preprečuje pregrevanje v poletnem času, stanovalcem pa omogočajo preživljanje prostega časa v kvalitetnem zunanjem okolju.

Gradnja 1. faze je obsegala tudi izvedbo javne komunalne infrastrukture z dostopno cesto, javni skate park, rekonstrukcijo avtobusne postaje in uvoza na Šarhovi ulici ter razširitev in ureditev Kamenškove ulice vzdolž naselja.

Soseska je zasnovana kot stičišče generaciji in družbenih skupin, saj so poleg najemnih stanovanj na voljo tudi oskrbovana stanovanja za starejše ter javni program: prostori za varstvo otrok z dvema oddelkoma in dnevi center aktivnosti starejših občanov.

 

Število stanovanj:                           212 (od tega 30 oskrbovanih)

Število parkirnih mest:                  302 (v garaži)

Velikost stanovanj:                         36 – 83 m2

Struktura (ležišča):

1-2         13%

2             48%

3             34%

4             8%

Gradnja objektov v soseski Pod Pekrsko gorco 1. faza spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke.

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost  v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj«.

Več o projektu: https://ssrs.si/noo-ceb-projekti/noo-projekti/pod-pekrsko-groco-1-faza-mb/

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 15. 10. 2019, pravnomočno uporabno dovoljenje pa 5. 9.2022. Svečana otvoritev stanovanjske soseske je potekala 27. 9. 2022. Stanovanja so bila predana najemnikom v letu 2023.

Druga faza stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco zaključuje gradnjo najemnih stanovanj na območju mestne četrti Studenci v širšem mestnem središču Maribora. V idiličnem mestnem okolju, z lepimi pogledi na Pohorje in okoliške griče, nastaja sodobna soseska s poudarkom na trajnostni gradnji in kvalitetnem bivanju v mestnem okolju.

2. faza obsega 4 stavbe etažnosti K + P + 2, skupno bo na voljo 158 najemnih in 30 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja velikosti 36 – 83 m2 imajo velike pokrite balkone, prostori so svetli in zračni, vsa pa omogočajo tudi dostop in uporabo gibalno oviranim osebam.

Parkiranje je omogočeno v garaži, kjer je na voljo 248 parkirnih mest. Dodatna parkirna mesta so na voljo v dostopni ulici, ki je del soseske. Predvidena je inštalacija za polnilnice električnih avtomobilov. Za stanovalce je na voljo veliko zelenih površin opremljenih z igrišči za vse starostne skupine otrok in vadbeni poligon za odrasle in seniorje.

Stavbe so grajene kot skoraj nič energijske stavbe. Stanovanja so opremljena s centralnim prezračevalnim sistemom z rekuperacijo toplote. Učinkoviti toplotni ovoj, učinkovita zaščita pred soncem, prezračevanje in možnost namestitve klimatskih naprav omogočajo optimalno bivalno ugodje z nizko porabo energije. Svetle stavbe in veliko zelenih površin ter dreves preprečuje pregrevanje v poletnem času, stanovalcem pa omogočajo preživljanje prostega časa v kvalitetnem zunanjem okolju.

Soseska je zasnovana kot stičišče generaciji in družbenih skupin, saj so poleg najemnih stanovanj na voljo tudi oskrbovana stanovanja za starejše ter  bivalni prostori skupnosti Sožitje za osebe s posebnimi potrebami.

Število stanovanj:                          188 (od tega 30 oskrbovanih)

Število parkirnih mest:                  248 (v garaži)

Velikost stanovanj:                         36 – 83 m2

Struktura (ležišča):

1-2         13%

2             48%

3             34%

4             8%

Gradnja objektov v soseski Pod Pekrsko gorco 2. faza spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost  v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj«.

Več o projektu: https://ssrs.si/noo-ceb-projekti/noo-projekti/pod-pekrsko-groco-2-faza-mb/

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 15. 10. 2019, pravnomočno uporabno dovoljenje pa 9.3.2023. Svečana otvoritev stanovanjske soseske je potekala 27. 9. 2022. Stanovanja so bodo na voljo uporabnikom v letu 2023.

 

Predstavitveni prospekt

Maribor – pod Pekrsko gorco

Soseska pod Pekrsko gorco

Maribor – pod Pekrsko gorco

Neighbourhood Pod Pekrsko gorco

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala v Mariboru, med Šarhovo ulico, Kamenškovo ulico in Ulico Pohorskega bataljona