Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Ljubljana, Ljubljana
441.000,00 EUR
Identifikacija: 1723-10031-117
Parcelna številka: k. o. 1723 - Vič
 
Leto izgradnje: /
Vrsta nepremičnine: poslovni prostor
Kvadratura: 408,90 m2
Cena: 441.000,00 EUR
Lokacija: 1000 Ljubljana, Ljubljana, Ježkova ulica 1
Nadstropje/etaža: klet in pritličje
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Poslovni prostor namenjen varstvu otrok, s komercialno oznako L3F-P.DPP1 v 1. in 2. etaži (klet + pritličje), ID znak 1723-10031-117 v izmeri 408,90 m², skupaj s šestimi pripadajočimi parkirnimi mesti:
– parkirno mesto v garaži, ID znak 1723-10031-152 v izmeri 12,50 m²,
– parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-225 v izmeri 12,50 m²,
– parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-226 v izmeri 12,50 m²,
– parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-227 v izmeri 12,50 m²,
– parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-228 v izmeri 12,50 m²,
– parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-229 v izmeri 12,50 m² in
– parc. št. 1334/26 v izmeri 91 m², k. o. 1723 – Vič (območje otroškega igrišča).

Izklicna cena skupaj: 441.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (vrednost nepremičnin znaša 361.475,41 EUR, brez 22 % DDV-ja).

Splošen opis za nepremičnine pod tč. 1.) :
Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, v funkcionalni enoti F3, ki je v naravi prostostoječi večstanovanjski objekt (etažnost K+P+3+T), imenovan ‘vzorčna hiša’, razdeljen na štiri sklope – lamele različnih avtorjev (A, B, C in D), v katerih je 52 stanovanj.

Del površin v lameli D je namenjenih dopolnilni poslovni dejavnosti; DPP1 – večnamenski prostor (varstvo otrok) in DPP2 – pisarna.
Večji poslovni prostor (DPP1) je namenjen dnevnemu varstvu otrok oziroma drugim poslovnim dejavnostim in ima v kletni etaži tudi servisne prostore ter prostor za dostavo. Poslovni prostor je klasifikacije CC-SI 12203 – Druge upravne in pisarniške stavbe, lastnik posameznega poslovnega prostora lahko namembnost poslovnega prostora v okviru možnosti tudi spremeni.
Podrobnejši opis izhaja iz Opisa tehničnih lastnosti za lokale (poslovne prostore) v stanovanjski soseski Zeleni gaj na Brdu – funkcionalna enota F3 – ‘vzorčna hiša’ in komercialne skice, ki sta objavljena na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2874.

Odprte e-dražbePriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Zeleni gaj

pdf (309 KB)
Ostale nepremičnine

Komercialna skica, poslovni prostor ID 1723-10031-117

pdf (348 KB)
Ostale nepremičnine

Tehnicno_komercialni_opis_F3

pdf (125 KB)