Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LJUBLJANA DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih

40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Dolgi most

Stanovanjski sklad RS je na lokaciji Dolgi most v Ljubljani, na parceli v velikosti 4.602m2, zaključil z gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji. Vsak sklop je zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki je namenjena parkiranju stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama izveden zeleni atrij, ki predstavlja interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe. Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju. Tlorisna organizacija stanovanja omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor.

Za gradnjo objektov je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec za izvedbo projekta po načinu: projektiranje in gradnja; podjetje TGH, d.o.o. V sredini meseca julija 2021 je Stanovanjski sklad RS pričel z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji na lokaciji Dolgi most (ob cesti Za progo) v Ljubljani. Gradnja je zaključena, za objekte je bilo dne 22.12.2022 pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje. Potekajo postopki primopredaje objektov.

 

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala ob ulici Za progo na Viču v Ljubljani.

 

Priponke