Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LJUBLJANA DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih

40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Dolgi most

Stanovanjski sklad RS je zaključil gradnjo na lokaciji Dolgi most, ob Cesti za progo v Ljubljani, dva večstanovanjska objekta s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji v velikosti od 38 m2 (enosobna) do 79,6 m2 (štirisobna). Objekta so zgrajena v podaljšku večstanovanjskih objektov z neprofitnimi stanovanji, ki jih v skladu s svojo dejavnostjo oddaja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Na nekdaj degradiranem predelu mesta, bodo novo zgrajeni objekti Sklada in obstoječi objekti JSS MOL uspešno sestavljeni v manjšo stanovanjsko sosesko.

Vsak večstanovanjski objekt je sestavljen iz dveh podolgovatih lamel , ki so s krajšo stranjo orientirane v smeri vzhod – zahod. Objekta nimata kleti, zato je parkiranju stanovalcev namenjen pritlični del vsake stavbe. Stanovanja bodo v dveh etažah. Med lamelama posameznega objekta se nahaja skupni atrij, ki je ozelenjen in bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe.

Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju, tlorisna organizacija pa omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Proti južni strani se vsako stanovanje z večjo okensko odprtino v celoti odpre svetlobi in dostopu na  ložo. Zunanji prostor, ki pripada vsakemu stanovanju, bodo stanovalci lahko uporabljali skozi vse leto.

Do stanovanj se dostopa preko pokritih zunanjih skupnih hodnikov – zunanjih gankov, ki so na severni strani objektov.  V okviru zunanje ureditve je kot zelena površina urejena okolica obeh objektov in postavitev igral za otroke.

Nova soseska je bila v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje in funkcionalnosti. Stavbe so zasnovane kot nizkoenergijske z vgrajenim prezračevalnim sistemom z učinkovitim vračanjem toplote, dosegajo energetski razred A2 in so praktično energetsko samooskrbne. Zunanja ureditev je kombinacija utrjenih in zelenih površin. Utrjene povozne in pohodne površine so betonske in asfaltne izvedbe, preostale površine zunanje ureditve pa so iz prodca, zelenic, zasaditve in peščenih igrišč. Na severnem delu območja je urejeno otroško igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali, mizo za namizni tenis, klopmi in drevesi. Med in za objektoma je urejena peš pot.

Gradnja objektov je zaključena, pravnomočno uporabno dovoljenje je pridobljeno 22.12.2022,  predvidena predaja uporabnikom v letu 2023.

Slavnostna otvoritev objekta je izvedena 19.5.2023.

Dolgi most Ljubljana spada med projekte za katere je Sklad v pridobil  posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

 

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala ob ulici Za progo na Viču v Ljubljani.

 

Priponke