Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LJUBLJANA DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih

40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Dolgi most

Stanovanjski sklad RS namerava na lokaciji Dolgi most v Ljubljani, na parceli v velikosti 4.602m2, pričeti z gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji. Vsak sklop bo zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe. Stanovanja so v prvem in drugem nadstropju. Tlorisna organizacija stanovanja omogoča dvostransko orientacijo bivalnih prostorov. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor.

Za gradnjo objektov je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec za izvedbo projekta po načinu: projektiranje in gradnja; podjetje TGH, d.o.o. V sredini meseca julija 2021 je Stanovanjski sklad RS pričel z gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji na lokaciji Dolgi most (ob cesti Za progo) v Ljubljani.  Trenutno poteka izvedba fasadnega ovoja in drugih obrtniških del.  Z gradnjo bomo zaključili predvidoma do konca leta 2022.

 

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala ob ulici Za progo na Viču v Ljubljani.

 

Priponke