Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LJUBLJANA DOLGI MOST

Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih

40 novih javnih najemnih stanovanj

 

Dolgi most


Stanovanjski sklad RS namerava na lokaciji Dolgi most v Ljubljani, na parceli v velikosti 4.602m2, pričeti z gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji. Vsak sklop bo zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe. Stanovanja so predvidena v 1. in 2. etaži in bodo organizirana tako, da bodo bivalni prostori orientirani dvostransko. Vsakemu stanovanju pripada tudi balkon.

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Izbran je izvajalec za izvedbo projekta po načinu: projektiranje in gradnja; podjetje TGH, d.o.o. Gradnja bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2022.

 

Slika 1: vizualizacija prikazuje pogled na južno fasado zadnje lamele objekta ob cesti Za progo.   Objekt ima tri nadstropja. V pritličju je varovana garaža s parkirnimi mesti, dostopi, kolesarnico  in shrambami za stanovalce. V dveh nadstropjih je v vsaki lameli deset stanovanj. Na sliki je fasada z zunanjimi  prostori stanovanj in sicer so to lože.  Med ložami so po celotni dolžini nad stanovanjskimi deli vertikalne konstrukcije iz stavbe podaljšane v nadstreške, ki ščitijo spodnje okenske odprtine in fasado pred vremenskimi vplivi. Okna imajo tudi zunanja senčila. Ograja je na ložah in nadstreških po celotni dolžini lamele.  Fasada v stanovanjskem delu je lesena in barvana v sivih tonih . Garaža je zaščitena z vertikalno ograjo po celi višini.  Med cesto in lamelo so drevesa in ostala zasaditev, ki je del zunanje ureditve pred stanovanjskimi objekti.

Slika 2: vizualizacija je posneta z zahodne strani ceste Za progo in prikazuje pogled na dve stanovanjski lameli, ki sestavljata en posamezen objekt . V pritličju je varovan dostop v garažo in do vertikalnih komunikacij objekta (dvigalo in zunanje stopnišče) . Med lamelama je nad garažo v pritličju  zunanji nepokriti ozelenjen atrij, ki je skupni  zunanji prostor za druženje stanovalcev .  V levi lameli imajo bivalni in spalni prostori ter loža posameznega stanovanja  pogled v atrij . V desni lameli  so na atrij obrnjeni ganki, ki so zunanji hodniki, po katerem so dostopi do stanovanj. Vse zunanje odprte površine v pritličju in nadstropju so zaščitene z vertikalno ograjo po celi višini. Fasada v stanovanjskem delu je lesena in bo barvana v sivih tonih . Zunanja parkirna mesta ob cesti ter parkiranje koles je urejeno za obiskovalce stanovalcev. Med parkirnimi mesti so drevesa.

Slika 3: vizualizacija prikazuje detájlnejši pogled na fasado zadnje lamele objekta kot je opisano pri Sliki 1.  Na sliki je bolj natančno prikazana lesena fasada in zunanji odprti deli stanovanja z ložo in nadstreškom ter nekaj možnostmi ureditve lož z opremo bodočih stanovalcev.

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se bo nahajala ob ulici Za progo na Viču v Ljubljani.

 

Priponke