Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novo mesto, Podbreznik

Mestna občina Novo mesto je na sedmem mestu po velikosti občin v Sloveniji, z več kot 24.100 prebivalci. Kot občina ima vedno večji potencial, z močno industrijsko razvitostjo in vedno večjim povpraševanjem po bivalnih nepremičninah. Predvidena večstanovanjska novogradnja se nahaja v območju naselja Podbreznik zahodno od Novega mesta v bližini Novomeškega olimpijskega centra. Severno od predvidene novogradnje se že nahaja 5 obstoječih večstanovanjskih objektov, ki so del naselja Podbreznik, v lepi gozdnati naravi.

Koncept zasnove novega objekta temelji na prepletu zelenih ob gozdnih površin z grajeno strukturo, ki upošteva topografijo lokacije, obstoječa drevesa in poglede v prostoru. Objekt je zasnovan kot stavba s tremi večstanovanjskimi bloki, ki bodo imeli skupno kletno etažo, v kateri bo garaža s parkirnimi površinami, ter skupno pripadajočo zunanjo ureditvijo. Stanovanjski bloki bodo imeli etažnost K+P+3+T, s skupno 103 stanovanji z balkonskimi nišami šestih različnih tipologij, pri čemer bo blok B1 imel 32 stanovanjskih enot, blok B3 38, blok B5 pa 33 enot. V sklopu tega projekta je predvidenih tudi 10% takih stanovanj, ki so prilagojena funkcionalno in gibalno oviranim osebam ali osebam s posebnimi potrebami in so umeščena v pritličja blokov.

Predvidena gradnja bo zagotavljala skoraj nič energijsko stavbo z energetskim razredom A1 in izpolnjevala pogoje energetsko učinkovitih rešitev z upoštevanjem obnovljivih virov. Ogrevanje objektov bo preko električne toplotne črpalke, z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem. Bloki B1, B3 in B5 imajo predvideno centralno prezračevanje preko klimata in pa hlajenje.

V isti soseski je Mestna občina Novo mesto investitor objektov B7 in B9 s skupaj 81 stanovanji, Sklad pa bo soinvestitor na podlagi Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2022 in 2023.

Gradnja objektov B1, B3 in B5 v soseski Podbreznik spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj«.

Več o projektu: https://ssrs.si/noo-ceb-projekti/noo-projekti/podbreznik-novo-mesto/

Projekt je trenutno v fazi izvedbe s predvidenim zaključkom del in pridobitvijo uporabnega dovoljenja do konca leta 2024. Stanovanja bodo uporabnikom na voljo predvidoma v letu 2025.

Število stavb:                                                    3

Okvirno število stanovanj:                          103 (od tega 11 za gibalno ovirane)

Število parkirnih mest:                                100 parkirnih mest v garaži, 63 zunanjih parkirnih mest

Velikost stanovanj:                                      38 – 83 m2 (brez shramb in balkonov)

Struktura stanovanj:

1 sobno                              11                                     11%

2 sobno                              29                                      28%

2,5 sobno                           26                                      25%

3 sobno                              28                                      27%

4 sobno                               9                                       9%