Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Predkupna pravica Stanovanjskega sklada RS pri prodaji občinskih zemljišč

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad obvešča lokalne skupnosti, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21), ki je pričel veljati 19.6.2021 uzakonil novost, in sicer je z namenom učinkovitega izvajanja stanovanjske politike uvedel nov instrument (zakonite) predkupne pravice pri prodaji občinskih zemljišč, namenjenih za gradnjo večstanovanjskih stavb, ki hkrati predstavlja nov instrument aktivne zemljiške politike.

Nova zakonita predkupna pravica je opredeljena v 3. in 4. odstavku 154. člena SZ-1 in je ustanovljena v korist predkupnega upravičenca Stanovanjskega sklada RS. Skladno z zakonodajo, morajo lokalne skupnosti, v skladu z določbami, ki jih za predkupno pravico določa Obligacijski zakonik , o prodaji svojega zazidljivega zemljišča, ki je po prostorskih načrtih (že) opredeljeno za gradnjo večstanovanjskih stavb (in ne glede na to za kako velika zemljišča gre in kje se nahajajo, oziroma zakaj jih prodaja), obvestiti Stanovanjski sklad RS ter mu ponuditi, da zemljišče odkupi pod enakimi pogoji prodaje, kot jih je lokalna skupnost določila za primer prodaje drugemu kupcu.

Vljudno vas vabimo, da nas v primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si