Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Podutik, Glince

Sklad ima v Ljubljani, na območju Glince Podutik v lasti 29.126 m2 stavbnih, v pretežni meri že komunalno opremljenih zemljišč, ki se nahajajo v dveh prostorskih enotah (PE1 in PE2).

 1. Faza – PE1

V PE1 je Sklad lastnik 4,92 ha zemljišč, ki so v celoti komunalno in prometno opremljena. V letu 2021 je bil na pobudo Sklada sprejet Sklep o lokacijski preveritvi s katerim so se za investitorja izboljšali  pogoji iz OPPN 191 in možnost gradnje večjega števila stanovanj. V PE1 je s spremembo prostorskega akta dopustna gradnja do 60 javnih najemnih stanovanj (prej do 48 stanovanj) v štirih podolgovatih objektih, katerih gabariti so bili določeni že v OPPN in so ostali nespremenjeni. Namera Sklada je, da v PE1 ustvari vzorčni primer večstanovanjskih objektov v lesenih konstrukcijskih sistemih. Pri načrtovanju in izvedbi objektov bodo prioritetno upoštevana načela : trajnostne, naravne in ekološke  gradnje, ukrepi za zmanjšanje ogljičnega odtisa, uporaba obnovljivih virov ,ukrepi varčevanja z energijo, načela nič energijske stavbe, izkoriščanje naravnih danosti, reciklaže,e-mobilnosti, samooskrba in izbira lokalnih materialov.

Gradnja Glince Podutik 1. faza spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Začetek izvedbe planiramo v letu 2024. Zaključek gradnje stanovanj v PE1 je predviden do konca leta 2025.

 

Povzetek osnovnih podatkov

Število stanovanj:                           60

Velikost stanovanj:                         33,8 – 81,10 m2

Struktura stanovanj:

1 s                                                         10                           17%

2 s                                                         15                           25%

2 s+k                                                     23                           38%

3 s                                                         6                            18%

4 s                                                         6                            10%

 

2. Faza – PE2

V PE2 je Sklad lastnik 23,1 ha zemljišč. Po spremembi prostorskega akta je v PE2 mogoče graditi do  345 stanovanj. Zemljišča v PE2 so delno komunalno in prometno opremljena. Za funkcioniranje območja bo na vzhodnem delu PE2 potrebno zgraditi cesto C2.

V območju PE2 pa bo gradnja potekala sukcesivno od leta 2025 naprej, odvisno od poteka komunalnega opremljanja dela zemljišč s strani MOL.

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Gradnja  v naslednjih letih  je odvisna  od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države.