Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Lukovica, soseska Lukovica

Sklad načrtuje v obdobju do konca leta 2025 na lokaciji v Lukovici, na delu zemljišč v lasti Sklada, izvedbo dveh stanovanjskih objektov za pridobitev do 80 javnih najemnih stanovanj. Ključno vlogo pri razvoju projekta igra Občina Lukovica, ki mora zagotoviti komunalno in prometno opremljeno širše območje, vključno z območjem večstanovanjske gradnje Sklada in drugih investitorjev po obstoječem prostorskem načrtu.

Stanovanjska soseska je postavljena v suburbano okolje naselja Lukovica, občinskega središča občine Lukovica s 5000 prebivalci, ki je od Ljubljane oddaljeno 20 km.  Gradnja ob občinskem središču bo pomembno vplivala na razvoj naselja, saj bo omogočila širjenje naselitve na degradirana območja med regionalno cesto in avtocesto. Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe soseske bo pospešila tudi gradnjo na preostalem delu območja, kjer so predvidne javne,  poslovne, storitvene dejavnosti in lahka industrija.

Sosesko tvorijo 4 stavbe etažnosti P+3, v vsaki stavbi je predvidenih do 22 stanovanjskih enot  velikosti od 32 do 85 m2. Zaradi zmanjšanja vpliva hrupa so stanovanja opremljena z ložami. Večja stanovanja so dvostransko orientirana, optimalno velika in svetla. V pritličju se poleg vhoda in servisnih prostorov nahajajo shrambe stanovalcev. Stavbe so opremljene z dvigali, gibalno oviranim je omogočen dostop do vseh skupnih delov in prostorov znotraj prilagojenih stanovanj.

Gradnja bo energetsko učinkovita. Predvideno je mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote, na strehah objektov se bodo predvidela mesta za montažo sončne elektrarne. Za  potrebe E-mobilnosti se predvideva postavitev zunanjih polnilnic za avtomobile. Pri snovanju energetske oskrbe stavb bo poudarek na iskanju najbolj učinkovitih in dolgoročno sprejemljivih energetskih rešitev.

Parkiranje bo omogočeno delno na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti, delno v pritlični etaži objekta. Zunanja parkirišča omogočajo racionalnejšo gradnjo na geološko zahtevnem terenu z visokim nivojem podtalnih vod. Zunanja ureditev bo zasnovana tako, da bo zmanjšala vpliv hrupa prometnih cest in omogočila kvalitetne zunanje ambiente za stanovalce.

Gradnja dveh objektov v soseski Lukovica spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Začetek izvedbe planiramo v letu 2024.