Preskoči na vsebino Zemljevid strani

MARIBOR NOVO POBREŽJE

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS zgradil sosesko Novo Pobrežje z do 430 novimi najemnimi stanovanji.

Novo Pobrežje

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju Ulice Veljka Vlahovič graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na lokaciji Novo Pobrežje načrtuje Sklad gradnjo predvidoma 430 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah in sicer bo v območju ena (O1) zgrajenih 312 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj. Vezano na projekt potekajo pripravljalne in načrtovalske aktivnosti. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor  je sprejet v oktobru  2022, v naslednjih letih bo sledilo projektiranje in pridobivanje ustreznih dovoljenj ter priprava zemljišča. Začetek gradnje prve faze je predviden po letu 2025 ob pogoju zagotavljanja finančnih virov za realizacijo soseske.

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska bo umeščena med Ulico Veljka Vlahoviča in Puhovo ulico v Mariboru.