Preskoči na vsebino Zemljevid strani

MARIBOR NOVO POBREŽJE

V Mariboru bo Stanovanjski sklad RS zgradil sosesko Novo Pobrežje z do 430 novimi najemnimi stanovanji.

Novo Pobrežje

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Mariboru na območju Ulice Veljka Vlahovič graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Na lokaciji Novo Pobrežje načrtuje Sklad gradnjo predvidoma 431 stanovanj v dveh samostojnih gradbenih fazah in sicer bo v območju ena (O1) zgrajenih 313 javnih najemnih stanovanj in 30 oskrbovanih stanovanj, v območju dve (O2) pa 58 javnih najemnih stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj. Vezano na projekt potekajo načrtovalske aktivnosti, in sicer je v pripravi je prostorski akt OPPN. Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta je predviden proti koncu leta 2021, sledilo bo pridobivanje ustreznih dovoljenj in priprava zemljišča. Začetek gradnje prve faze je predviden v letu 2025.

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska bo umeščena med Ulico Veljka Vlahoviča in Puhovo ulico v Mariboru.