Preskoči na vsebino Zemljevid strani

NOVA DOLINSKA, KOPER

Stanovanjski sklad RS bo v Kopru zagotovil 91 novih javnih najemnih stanovanj.

Nova Dolinska

ŽIVLJENJE V NOVEM OBJEKTU


Soseska je zasnovana v neposredni bližini Šmarske ceste, ki nudi hitro povezavo z mestnim centrom, mestno in zaledno infrastrukturo ter z avtocestnim omrežjem. Urbanistična zasnova soseske se je podredila obstoječi konfiguraciji terena in vedutam. Z zamikom objekta na južni strani iz tipične karejske zasnove se je omogočilo enakovredne pogoje glede osončenosti in pogledov na staro mestno jedro in širšo okolico za celotno sosesko.

Stanovanjski del soseske tvorita dva stolpiča (2K+P+5), ki sta v lasti Stanovanjskega sklada RS in ena stolpnica (2K+P+8), ki je v lasti stanovanjskega sklada Mestne občine Koper. Vsi trije objekti so postavljeni na delno podkletene garaže s shrambami in tehničnimi prostori. Objekti so kvadratne tlorisne oblike in imajo centralno jedro s stopniščem in dvigalom, okoli katerega so preko skupnih hodnikov dostopna posamezna stanovanja. Takšno snovanje tlorisa omogoča orientacijo stanovanj v vse smeri neba in zasnovo z dvostransko orientacijo in pogledi. Vsakemu stanovanju pripada tudi lastna loža. Zasnova z ložami namesto balkoni zagotavlja zasebnost uporabnikov in zavetrje na značilno vetrovnem območju.

Objekti imajo domiselno zasnovan sistem ogrevanja. Na strehi objekta B2 je predvidena skupna kotlovnica soseske, objekti B1, B2 in B3 so s kotlovnico toplovodno povezani. Prednost gradnje skupne kotlovnice je v racionalizaciji investicijskih in vzdrževalnih stroškov, z umestitvijo le-te na streho se je izognilo potrebi po vgradnji dimnikov in s tem povezanih stroškov in izgubo najemnih površin. Objekti imajo tudi mehansko higrosenzibilno prezračevanje, skrbno načrtovan učinkovit toplotni ovoj in zrakotesno vgradnjo stavbnega pohištva, tako da dosežejo energijski razred A1, s predvideno letno potrebo toplote za ogrevanje pod 10 kWh/m2a in izpolnjujejo vse kriterije skoraj nič energijske stavbe.

Za doseganje racionalne zasnove je bila ključna umestitev zadostnega števila parkirnih mest v delno podkletene garaže. Pri zasnovi se je izkoristilo nagnjenost terena, tako so uvozi v garažo predvideni na nivoju dostopa k objektu ali preko ramp v višje etaže. Strehe garaž se je izkoristilo za ureditev ravnih zunanjih bivalnih površin na sicer strmem terenu in kot funkcionalno povezavo med posameznimi objekti. Streha garaže objekta B1 je predvidena kot zunanja parkirna ploščad. Zunanje bivalne površine soseske tvori preplet zelenih, zasajenih in tlakovanih površin v vmesnem prostoru med objekti ter tako ustvarja funkcionalno povezavo med objekti.

Povzetek osnovnih podatkov (objekta B1 in B2 skupaj):

 

Število stanovanj:                           91

Število parkirnih mest:                  104 v garaži in 52 na terenu, skupaj 156 PM

Velikost stanovanj:                         47,60 – 94,30 m2

Struktura stanovanj:                         2 s                                        50                           55%

                                               2 s (prilagojeno)                   11                           12%

                                               3 s                                        17                           19%

                                               4 s                                        13                           14%

 

Gradnja objektov B1 in B2 v soseski Nova Dolinska spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost  v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj«.

Več o projektu: https://ssrs.si/noo-ceb-projekti/noo-projekti/nova-dolinska-koper-objekta-1-in-2/

Projekt je trenutno v fazi izvedbe s predvidenim zaključkom del in pridobitvijo uporabnega dovoljenja v prvi polovici leta 2024. Stanovanja bodo uporabnikom na voljo predvidoma vi letu 2024.