Preskoči na vsebino Zemljevid strani

NOVA DOLINSKA, KOPER

Stanovanjski sklad RS bo v Kopru zagotovil 91 novih javnih najemnih stanovanj.

Nova Dolinska

ŽIVLJENJE V NOVEM OBJEKTU


Stanovanjski sklad RS je na območju ureditve Nad Dolinsko v Kopru, na parceli v velikosti 5.463 m2, pričel z gradnjo dveh večstanovanjskih stavb (blok B1 in blok B2) s skupaj 91 javnimi najemnimi stanovanji. Obe stavbi sta etažnosti P + 5 etaž, blok B2 ima parkiranje zagotovljeno v kletni etaži pod in ob stavbi, blok B1 pa v ločenem garažnem podzemnem objektu, ki je komunikacijsko povezan s stavbo in na parkirni ploščadi nad podzemno garažo. Oba bloka sta kvadratne tlorisne oblike, izven osnovnega tlorisnega gabarita so na vseh stranicah stavbe predvidene lože. Stanovanja so v vseh šestih nadzemnih etažah obeh blokov, v bloku B1 so v delno vkopani kleti še dodatna 3 stanovanja. Stanovanja so dvosobna, trisobna in štirisobna, velikosti od 50 do 90 m2. Vsakemu stanovanju pripada tudi zunanji prostor – loža.

Za gradnjo obeh stavb sta bili pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji, izdelana je projektna dokumentacija. Gradnja je začela v marcu 2022, dokončanje gradnje pa je predvideno do konca leta 2023.

Projekt Nova Dolinska, ki ga sestavljajo trije bloki B1, B2 in B3, razvijamo skupaj z Javnim stanovanjskim skladom mestne občine Koper, ki bo v območju ureditve sočasno gradil blok B3 etažnosti P + 8 etaž  s 75 javnimi najemnimi stanovanji in parkiranjem v podzemnem delu bloka.  V projekt bloka B3 smo vključeni s sofinanciranem izgradnje na podlagi našega Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj.