KRANJ
OB SAVI

V Kranju bo Stanovanjski sklad RS z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil do 200 stanovanj, v dveh fazah. Prostorski akt za predmetno lokacijo je v pripravi. Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem 1. faze bomo pričeli takoj po sprejemu prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje predvidevamo v letu 2019, zaključek gradnje v letu 2021.

Kranj

ŽIVLJENJE V NOVI
URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Kranju na južnem delu mesta na območju med Savsko cesto in reko Savo na zemljiščih velikosti 3,2 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Nova stanovanjska soseska Ob Savi bo obsegala 6 sodobnih večstanovanjskih stavb, etažnosti P+3 (4). Načrtujemo okvirno 240 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov.

Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem prve faze bomo začeli takoj po sprejemu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je predviden v letu 2018.

Pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje 4 stavb s 180 stanovanji in 250 nadzemnih parkirnih mest predvidevamo v letu 2019.

V soseski sta predvideni dve igrišči, od tega eno otroško igrišče za manjše otroke in eno športno igrišče za mladostnike, družabni prostor s slaščičarno ter povezava kolesarske poti ob Savi. Območje odlikuje izjemna pozelenelost robov, neposredna bližina reke Save in obrečnega prostora ter neposredna bližina mestnega jedra, naselja Čirče ter industrijskega zaledja preko reke.

Ključno vlogo pri razvoju projekta bo imela Mestna občina Kranj. Zagotovila bo komunalno opremljeno območje za gradnjo soseske z rekonstrukcijo dela Savske ceste, izgradnjo novega mostu čez Savo, prestavitvijo tlačnega kanala pod mostom čez Savo ter izvedbo zaščite pred poplavami. Brez pomembne podpore občine začetka gradnje, ki jo predvidevamo v letu 2019, ne bi bilo.