Preskoči na vsebino Zemljevid strani

KRANJ OB SAVI

V Kranju bo Stanovanjski sklad RS z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil okoli 240 stanovanj.

 

Kranj

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Naselje je zasnovano kot soseska nizkih vila blokov. Etažnost objektov s severovzhodne strani (K+P+4) pada proti jugozahodni, rečni strani (K+P+3). Tako se odpirajo pogledi proti reki, poveča se osončenost v popoldanskem času ter v kombinaciji z drevesi regulira hrup bližnjega prometnega mostu. Prvo etapo tvorijo štirje nepodkleteni in členjeni objekti. Shrambe in tehnični prostori so umeščeni v JV del objekta, drugod so stanovanja. Vertikalne komunikacije so urejene kot vezni člen dveh enot, v pojavnosti vertikalnega vrta, kamor so smiselno umeščeni skupni prostori, ki jih je možno odpreti kot terase. V tem delu so tudi vsi skupni prostori stanovalcev.

Objekti druge etape so zasnovani s sredinsko umeščenimi vertikalnimi komunikacijami ter hodniki ob katerih se nizajo stanovanja. Objekti druge faze so podkleteni s spremljevalnim programom in shrambami v kleti ali v pritličju. Temu sledi tudi zasnova kleti, ki pa omogoča poljubno kombinacijo podkletenosti. Zasnove objektov omogočajo tudi zasteklitev lož in s tem povečanje uporabnosti zunanjega prostora. Zunanje terase so zasnovane kot delno lože, delno balkoni. Med samimi terasami so, s ciljem ustvarjati vrtno podobo mesta in slediti postulatom oblikovanja,  zasnovane povezave med terasami in nadstropji v obliki napete jeklene vrvi iz nerjavečega jekla.

H kakovosti bivanja občutno pripomorejo zunanji prostori soseske, ki so strukturirani v raznolike skupne ambiente. Pomemben del zasnove je zasaditev visokoraslega drevja, s pomočjo katerega bo soseska vraščena v okolico. Zelenje je predvideno tudi kot vizualna bariera, kot element večje zasebnosti v stanovanjih, element za kreiranje lokalnega hladu v poletnih mesecih in zaščite objektov pred prekomernim ohlajevanjem zaradi vetra v zimskih mesecih. Vse površine območja, ki niso pozidane ali namenjene prometu so raščen teren. Taka zasnova omogoča kvalitetno zasnovo visokoraslih dreves na območju.

Gradnja Ob Savi, Kranj 1. faza spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

 

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Začetek izvedbe 1. faze planiramo v letu 2024.

 

Podatki ki izhajajo iz podlag za OPPN:

Število stavb:                                                   7

Okvirno število stanovanj:                             270 (od tega 28 oskrbovanih)

1. faza 187 (od tega 28 oskrbovanih stanovanj), 2. faza 78

Število parkirnih mest:                                  1,5/stanovanje (398)

Velikost stanovanj:                                         35 – 75 m2

Struktura stanovanj:

1 sobno                               36 (8 oskrbovanih)                14%

2 sobno                               62 (20 oskrbovanih)              23%

3 sobno                               141                                        53%

4 sobno                               26                                          10%

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska bo umeščena na južnem delu mesta Kranj, na območju med reko Savo in Savsko cesto.