Preskoči na vsebino Zemljevid strani

KRANJ OB SAVI

V Kranju bo Stanovanjski sklad RS z lastno naložbo v naslednjih letih pridobil okoli 240 stanovanj.

 

Kranj

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS ima namen v Kranju na južnem delu mesta na območju med Savsko cesto in reko Savo na zemljiščih velikosti 3,5 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Nova stanovanjska soseska Ob Savi bo obsegala 6 sodobnih večstanovanjskih stavb, etažnosti P+3 (4) z predvidenim razvojem v dveh fazah. Načrtujemo okvirno 240 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov.

Ključno vlogo pri razvoju projekta ima Mestna občina Kranj, ki mora zagotoviti komunalno in prometno opremljeno območje za gradnjo soseske z rekonstrukcijo dela Savske ceste, izgradnjo novega mostu čez Savo, prestavitvijo tlačnega kanala pod mostom čez Savo ter izvedbo zaščite pred poplavami. Brez pomembne podpore občine začetka gradnje ne bo.

Zemljišče bomo razvijali v dveh samostojnih fazah. Z razvojem prve faze bomo začeli takoj po sprejemu Občinskega podrobnega prostorskega načrta in začetku aktivnosti Občine vezano za komunalno in prometno ureditev širšega območja.

V letu 2023 predvidevamo projektiranje soseske in v letu 2024 pridobitev gradbenega dovoljenja ter v letih 2024 in 2025 gradnjo objektov prve faze z okvirno 187 stanovanjskih enot (od tega tudi 28 oskrbovanih stanovanj za starejše). Za gradnjo 2. faze zaenkrat niso zagotovljeni finančni viri.

V soseski sta predvideni dve igrišči, od tega eno otroško igrišče za manjše otroke in eno športno igrišče za mladostnike, družabni prostor s slaščičarno ter povezava kolesarske poti ob Savi. Območje odlikuje izjemna pozelenelost robov, neposredna bližina reke Save in obrečnega prostora ter neposredna bližina mestnega jedra, naselja Čirče ter industrijskega zaledja preko reke.

 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska bo umeščena na južnem delu mesta Kranj, na območju med reko Savo in Savsko cesto.