Preskoči na vsebino Zemljevid strani

LJUBLJANA NOVO BRDO

Poleg že zgrajene soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta v 4 objektih že na voljo 102 stanovanji za najem, smo letos dokončali gradnjo druge polovice najemnih stanovanj Novo Brdo. Skupaj je tako zgrajenih 18 večstanovanjskih objektov, s skupno 498 stanovanji Stanovanjskega sklada RS.

 

Novo Brdo

ŽIVLJENJE V NOVI URBANI SOSESKI


Stanovanjski sklad RS je na območju zemljišč soseske Novo Brdo v velikosti 4,8 ha, zgradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

Stanovanjska soseska se nahaja v Ljubljani na Viču, vzhodno od nove povezovalne ceste Pot Rdečega križa ter med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. Zaključena je gradnja 498 stanovanj velikosti od 30 do 80 kvadratnih metrov v 18 objektih etažnosti K+P+3+T, od tega 25 oskrbovanih stanovanj in 522 parkirnih mest v podzemni garaži pod objekti.

Za 11 objektov v funkcionalni enoti E2 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje v oktobru 2021, za 7 objektov v funkcionalni enoti E3 pa v novembru 2021. Prav tako so vsi objekti kvalitativno pregledani in prevzeti.

Z zemeljskimi deli smo pričeli v oktobru 2018, celotna gradnja pa se je zaključila v drugi polovici leta 2021.

Nova soseska je zasnovana tako, da si od severa proti jugu sledijo pasovi grajenega ter notranji pasovi za peš poti in kolesarski promet. Večstanovanjski objekti so točkovno razporejeni, samostojni in manjših dimenzij (vila bloki), ki se ob Poti Rdečega križa zaključijo z vzdolžnimi bloki.

Stanovanjski sklad RS je v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur so prilagojeni objekti in stanovanja. Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel varen odprt zunanji prostor, ki je prežet z novim zelenim sistemom, otroškimi igrišči in navezavami na obstoječa zelena obroča na vzhodu (Pot spominov in tovarištva) in zahodu (Rožni hrib in športna igrišča Zeleni gaj). V bližini sta priključka na mestno ljubljansko obvoznico in avtocesto.

 

 
 

Lokacija na zemljevidu

Stanovanjska soseska se nahaja na lokaciji Zeleni gaj na Brdu, 1000 Ljubljana, ob cesti Pot rdečega križa. Dostop do večstanovanjskih objektov bo možen po ulici Cesta na Brdo ali po ulici Cesta na Vrhovce.