Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Jesenice, Partrizan

Stanovanjska soseska bo umeščena v bližino novega upravnega središča občine Jesenice in bo zajemala gradnjo stanovanjskih objektov s podkleteno garažo ter širšo zunanjo ureditev javnih parkovnih površin. Razmerje med grajenimi strukturami in odprtim prostorom bo ustvarjalo kvaliteten bivalni ambient.

V dveh stavbah etažnosti P+3 in P+2 je predvidenih 46 stanovanjskih enot velikosti od 38 do 85 m2. Soseska bo s predvidenimi mesti za izvedbo sončne elektrarne in postavitvijo zunanjih polnilnic za avtomobile zasledovala trajnostne vidike. Stanovanja bodo zasnovana kot svetla in optimalne velikosti. Parkiranje bo omogočeno v podzemni garaži ter na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti. Zasnova energetske oskrbe stavb bo upoštevala trajnostne vidike ter učinkovite in dolgoročno sprejemljive energetske rešitve.

 

Število stanovanj:                           46

Število parkirnih mest:                  48 PM podzemna garaža, 24 PM zunanjih na terenu

Velikost stanovanj:                         38 – 85 m2

Struktura (ležišča):

1-2         13 %

2             33 %

3             39 %

4-5         15 %

 

Gradnja Partizan Jesenice spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Začetek izvedbe planiramo v letu 2024.