Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Lendava, Ob Kobiljskem potoku

Stanovanjska soseska Lendava bo postavljena v neposredno bližino mestnega jedra Lendave, drugega največjega mesta v Prekmurju. Območje predvidene gradnje se nahaja na zahodnem delu Lendave med Župančičevo in Kolodvorsko ulico. Na južni strani meji na vrtec, v neposredni bližini se nahaja tudi dvojezična srednja šola Lendava. Na zahodni strani se nahaja Kobiljski potok.

Sklad je v letu 2021 od Občine Lendava odkupil stavbno zemljišče za večstanovanjsko gradnjo. V septembru 2022 je bil izveden zazidalni preizkus s katerim je Sklad preveril možnost gradnje 2 ali 3 objektov. Sklad je na podlagi preučitve sprejel odločitev za gradnjo dveh objektov. Sklad bo h gradnji pristopil fazno, glede na potrebe območja po novih najemnih stanovanjih. Soseska bo načrtovana tako, da jo bosta tvorila identična objekta in da bo možna fazna izvedba in uporaba posameznega objekta neodvisno od časovnice izgradnje drugega. V 1. fazi se načrtuje izgradnja stanovanjske stavbe z 38 najemnimi stanovanji, ki bi bila na voljo do konca leta 2025.

Soseska bo zasnovana tako, da se bo objektoma in stanovanjem omogočilo enakomerno osončenost ter da se bo večji meri izkoristilo možnost pogleda na mestno jedro ali Lendavski grad na vzhodni strani ter prekmursko ravnico na zahodni strani območja. Soseska nudi tudi navezavo za stanovalce na javne rekreacijske in sprehajalne površine ob Kobiljskem potoku na zahodni strani območja.

V regiji obstaja velik potencial za koriščenje geotermalne energije, zato bo pri snovanju energetske oskrbe stavb poseben poudarek nemenjem iskanju najbolj učinkovitih in dolgoročno sprejemljivih energetskih rešitev. Izbralo se bo ustrezen sistem mehanskega prezračevanja z rekuperacijo toplote, na strehah objektov se bodo predvidela mesta za montažo sončne elektrarne. Za potrebe E- mobilnosti bodo predvidena tudi parkirna z zunanjimi polnilnicami za avtomobile.

Teren ne omogoča gradnje podzemnih etaž, zato bo parkiranje omogočeno na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti, kjer bodo predvidena tudi parkirišča za obiskovalce. V soseski bo med objekti v sklopu zunanjih bivalnih površin postavljeno tudi otroško igrišče in skupne zunanje površine za druženje. Zunanja ureditev bo zasnovana tako, da bo zmanjšala vpliv hrupa prometnih cest in omogočila kvalitetne zunanje ambiente za stanovalce in uporabnike sosednjega vrtca.

V primeru izkazovanja dodatnih potreb po najemnih stanovanjih in zagotovljenih finančnih virov  se bo Sklad odločil za gradnjo 2. faze po letu 2025, v kateri bi bilo v drugem objektu na voljo dodatnih 38 stanovanjskih enot.

Povzetek osnovnih podatkov (objekta B2 – 1. faza):

 

Število stanovanj:                           38

Velikost stanovanj:                         44,4 – 83,30 m2

Struktura stanovanj:

1 s                                                         4                             11%

2 s                                                         5                             13%

2 s +k                                                   15                            39%

3 s                                                        10                            26%

4 s                                                         4                             11%

 

Od tega so 4 stanovanja (11%)  prilagojena osebam z gibalnimi in/ali zaznavnimi oviranostmi.

 

Gradnja Lendava 1. faza spada med projekte za katere je Sklad pridobil posojilo CEB banke LD 2113 (2021).

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave projektne dokumentacije. Začetek izvedbe planiramo v letu 2024.