Seznam nepremičnin

kmalu v prodaji
Jesenice, Blejska Dobrava
322.335,00 EUR
Identifikacija: /
Parcelna številka: parc. št. 1572/95, 1572/96, 1572/97, 1572/98, 1572/99, 1572/100, 1572/101, 1572/102, 1572/103, vse k. o. 2176 - Blejska Dobrava
 
Leto izgradnje:
Vrsta nepremičnine: zemljišče
Kvadratura: skupaj: 7163 m2
Cena: 322.335,00 EUR
Lokacija: 4273 Jesenice, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava
Nadstropje/etaža: /
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Sklop nepremičnin v k. o. 2176 – Blejska Dobrava (poslovna cona Črna vas):

a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 145.395,00 EUR;

b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 176.940,00 EUR.

Lastništvo na nepremičninah je zemljiškoknjižno urejeno, nepremičnine so proste finančnih bremen in najemnikov.

Izklicna cena: nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota v vrednosti 45 EUR/m², kar za vse nepremičnine skupaj znaša 322.335,00 EUR, brez 22 % DDV-ja, ki ga plača kupec.

 

Odprte e-dražbe