Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada projekti za 2000 novih najemnih stanovanj do leta 2020

16. januar 2018

V Poslovni politiki od leta 2017 do 2020 smo jasno zastavili cilj zagotoviti 2000 novih najemnih stanovanj, je na zaključni slovesnosti ob 25. obletnici delovanja Stanovanjskega sklada RS (SSRS) dejal njen direktor mag. Črtomir Remec. Glede na rezultate mnogih uspešno zaključenih projektov, kjer so stanovanjske enote v razpisu v trenutku razgrabljene, je po njegovi oceni v Sloveniji še vedno veliko povpraševanje po cenovno dostopnih stanovanjih. Tega se v skladu zavedajo, zato je njihov cilj v naslednjih projektih v Kranju, Mariboru in drugih mestih po Sloveniji zagotoviti še nekoliko nižjo ceno, da si bodo vsi tisti, ki potrebujejo stanovanje, to lahko privoščili. Izpostavil je vizijo sklada, da do leta 2025 za skoraj trikrat povečajo fond najemnih stanovanj. Po njegovih besedah je eden od osnovnih ciljev SSRS kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva, torej mlade, družine in starejše. To sklad zagotavlja z investicijskimi projekti in lokalnimi razpisi.

Več kot 200 gostov sta nagovorila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Ministrica Irena Majcen je izpostavila pomen delovanja sklada in vpliv dobro izvedenih projektov na zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje. »Ustanova, ki že četrt stoletja služi svojemu poslanstvu, si zasluži posebno priznanje,« je prepričana ministrica in v nadaljevanju dejala še, da je ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za strateško usmerjanje prostorskega in urbanega razvoja na državni in lokalni ravni. »S stanovanjsko politiko želijo izboljšati dostopnost vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči tistim, ki stroškov ne zmorejo plačati sami. Ob tem posvečamo veliko pozornosti kakovosti bivanjskih pogojev, usklajenemu razvoju prometnega in poselitvenega omrežja, ki ne krni privlačnosti podeželja. Razvoj stanovanjske politike se mora in se bo nadaljeval,« je strnila ministrica Majcen.

Župan MOL Zoran Janković je izrazil ponos nad dobrim sodelovanjem s SSRS, saj so v tvornem sodelovanju v Ljubljani zagotovili že veliko stanovanjskih enot. Poudaril je, da samo povezovanje med občinami in skladom lahko reši situacijo na področju stanovanjske politike, ki jih je opisal kot pereče. V Ljubljani se to pozna na številu upravičencev do stanovanj, ki se vsako leto povečuje, saj ima MOL zaradi svoje stanovanjske politike velik priliv iz drugih slovenskih občin. Izrazil je prepričanje, da lahko SSRS in občine s skupnimi močmi vsakomur zagotovita kakovostno in relativno poceni bivanje.

Kot je dejala Sanja Burnazović, vodja Investicijskega sektorja na SSRS, Sklad izvaja aktivnosti na lastnih investicijah gradnje večstanovanjskih objektov na različnih lokacijah. Na lokaciji Brdo v Ljubljani je projekt v zaključni fazi. Na ostalih lokacijah: Novo Brdo v Ljubljani, Pod Pekrsko gorco v Mariboru, Ob Savi v Kranju in kot pilotni projekt Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani se izvajajo aktivnosti v različnih fazah razvoja projekta.

Na Brdu v Ljubljani sta decembra 2017 uporabno dovoljenje pridobili 102 novi stanovanjski enoti, takrat je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko sosesko Novo Brdo, gradnja 500 novih stanovanj pa se bo začela že letos poleti.

V Mariboru se bo prav tako že letos začela gradnja 350 stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco. Projekt je trenutno v fazi projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo začela konec letošnjega  leta.

V Kranju bo zraslo do 200 novih stanovanjskih enot soseske Ob Savi. Trenutno je v izdelavi OPPN in ob pogoju, da bo sprejet do konca leta 2018, se bo gradnja začela leta 2019. Vrednost investicije je 25 milijonov evrov.

V Ljubljani se bo proti koncu tega leta začela gradnja do 110 stanovanjskih enot Skupnosti za mlade Gerbičeva, ta projekt je sedaj v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi SSRS v višini 30 milijonov evrov v Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pridobili do 500 novih najemnih stanovanj. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je prejetih 11 vlog za pridobitev do 420 javnih najemnih stanovanj (neprofitna najemna stanovanja).

V Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020  bo s sredstvi SSRS v višini 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v  domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

Lastna sredstva v višini 15 milijonov evrov pa bo SSRS namenil za nakup  stanovanj, stanovanjskih stavb in zemljišč, primernih za večstanovanjsko gradnjo na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Slavnostnega zaključka ob 25-letnici delovanja SSRS se je udeležilo več 200 obiskovalcev, številni župani in direktorji, praznovanje pa so strnili s koncertom Amadeusblues.com banda.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
download udemy paid course for free
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free

Preberite tudi

10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
06. januar 2023

Ponovno odprt javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade

Stanovanjski sklad RS je skladno z usmeritvami iz ReNSP15-25 in Poslovno politiko ponovno ...
27. julij 2022

Priporočila najemnikom in upravnikom za znižanje rabe energije

Priporočila najemnikom za znižanje rabe energije Na podlagi sprejetih sklepov in ...
18. marec 2022

Javni poziv zbiranja ponudb za oddajo parkirnih mest »Zelena mobilnost« v soseski Novo Brdo v Ljubljani.

Stanovanjski sklad RS obvešča zainteresirane ponudnike, da je z dnem 18.3.2022 ...