Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spremembe in dopolnitve Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

27. februar 2019

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane lokalne skupnosti, njihove proračunske sklade, javne nepremičninske sklade in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij na podlagi 152. člena SZ-1 ter druge zainteresirane subjekte obvešča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/19, z dne 15.2.2019 objavljena Sprememba in dopolnitev programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020.

Sprememba se nanaša na vrednosti oz. numerične podatke v Preglednici 1: Primerna vrednost GOI del brez DDV in Preglednici 2: Primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest brez DDV,  točke 6. Primerna vrednost GOI del in primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj ter pripadajočih parkirnih mest, določene s strani SSRS, poglavja I. Skupna določila,   ki se povišajo, kot sledi v Preglednici 1 in Preglednici 2 (priponka).

Spremembe in dopolnitve Programa sprejete dne 4.2.2019 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del in nakupa javnih najemnih stanovanj ter parkirnih mest znotraj objektov, razvidne iz Preglednice 1 in Preglednice 2.

Neuradni čistopis programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 je objavljen na spletni strani SSRS https://ssrs.si/ Razpisi / Programi / Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 – 2020. 

Ob programu je objavljena tudi ažurirana vloga – obvezni obrazec za prijavo na program.

Program omogoča sprotne prijave in je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Z vlogo na Program lahko prosilci zaprosijo za sofinanciranje za potrebe pridobivanja javnih najemnih stanovanj in/ali bivalnih enot za vse ciljne skupine prebivalstva. S predmetnim programom kot posebnim ukrepom Stanovanjski sklad RS sodeluje tudi pri izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje  2017 – 2021.

Javna najemna stanovanja in/ali  bivalne enote se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in nakupom objektov. Za objekte je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2). Bivalne enote so lahko v kateri od dopustnih oblik po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ).

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na telefonski številki (01) 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@localhost/SSRS.

Vabljeni k seznanitvi in prijavi!

Priloge:

Preglednica 1 in Preglednica 2

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download mobile firmware
Download Premium WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

Preberite tudi

13. avgust 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 13. 8. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo ...
07. julij 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 28. 6. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo ...
24. maj 2021

Obvestilo o izboru najemnikov stanovanj – najem za mlade

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo dne ...
23. april 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 22. 4. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6. 4. 2021, ...