Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spremembe in dopolnitve Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

27. februar 2019

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane lokalne skupnosti, njihove proračunske sklade, javne nepremičninske sklade in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij na podlagi 152. člena SZ-1 ter druge zainteresirane subjekte obvešča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/19, z dne 15.2.2019 objavljena Sprememba in dopolnitev programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020.

Sprememba se nanaša na vrednosti oz. numerične podatke v Preglednici 1: Primerna vrednost GOI del brez DDV in Preglednici 2: Primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest brez DDV,  točke 6. Primerna vrednost GOI del in primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj ter pripadajočih parkirnih mest, določene s strani SSRS, poglavja I. Skupna določila,   ki se povišajo, kot sledi v Preglednici 1 in Preglednici 2 (priponka).

Spremembe in dopolnitve Programa sprejete dne 4.2.2019 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del in nakupa javnih najemnih stanovanj ter parkirnih mest znotraj objektov, razvidne iz Preglednice 1 in Preglednice 2.

Neuradni čistopis programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 je objavljen na spletni strani SSRS https://ssrs.si/ Razpisi / Programi / Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 – 2020. 

Ob programu je objavljena tudi ažurirana vloga – obvezni obrazec za prijavo na program.

Program omogoča sprotne prijave in je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Z vlogo na Program lahko prosilci zaprosijo za sofinanciranje za potrebe pridobivanja javnih najemnih stanovanj in/ali bivalnih enot za vse ciljne skupine prebivalstva. S predmetnim programom kot posebnim ukrepom Stanovanjski sklad RS sodeluje tudi pri izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje  2017 – 2021.

Javna najemna stanovanja in/ali  bivalne enote se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in nakupom objektov. Za objekte je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2). Bivalne enote so lahko v kateri od dopustnih oblik po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ).

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na telefonski številki (01) 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@localhost/SSRS.

Vabljeni k seznanitvi in prijavi!

Priloge:

Preglednica 1 in Preglednica 2

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
online free course
download redmi firmware
Download WordPress Themes Free
free download udemy course

Preberite tudi

07. januar 2021

Javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade je končan

Dne 31.12.2020 se je sorazmerno z iztekom časa trajanja zaključil tudi Javni razpis za ...
06. november 2019

Brošura Javna najemna služba

Stanovanjski sklad RS kot posrednik med lastniki in najemniki stanovanj   Javno ...
01. oktober 2019

Projekt Javna najemna služba

Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – ...
02. avgust 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega ...