Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spremembe in dopolnitve Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

27. februar 2019

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane lokalne skupnosti, njihove proračunske sklade, javne nepremičninske sklade in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij na podlagi 152. člena SZ-1 ter druge zainteresirane subjekte obvešča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/19, z dne 15.2.2019 objavljena Sprememba in dopolnitev programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020.

Sprememba se nanaša na vrednosti oz. numerične podatke v Preglednici 1: Primerna vrednost GOI del brez DDV in Preglednici 2: Primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest brez DDV,  točke 6. Primerna vrednost GOI del in primerna cena nakupa javnih najemnih stanovanj ter pripadajočih parkirnih mest, določene s strani SSRS, poglavja I. Skupna določila,   ki se povišajo, kot sledi v Preglednici 1 in Preglednici 2 (priponka).

Spremembe in dopolnitve Programa sprejete dne 4.2.2019 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del in nakupa javnih najemnih stanovanj ter parkirnih mest znotraj objektov, razvidne iz Preglednice 1 in Preglednice 2.

Neuradni čistopis programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 je objavljen na spletni strani SSRS https://ssrs.si/ Razpisi / Programi / Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 – 2020. 

Ob programu je objavljena tudi ažurirana vloga – obvezni obrazec za prijavo na program.

Program omogoča sprotne prijave in je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Z vlogo na Program lahko prosilci zaprosijo za sofinanciranje za potrebe pridobivanja javnih najemnih stanovanj in/ali bivalnih enot za vse ciljne skupine prebivalstva. S predmetnim programom kot posebnim ukrepom Stanovanjski sklad RS sodeluje tudi pri izvajanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje  2017 – 2021.

Javna najemna stanovanja in/ali  bivalne enote se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in nakupom objektov. Za objekte je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2). Bivalne enote so lahko v kateri od dopustnih oblik po Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17 – GZ).

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na telefonski številki (01) 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@localhost/SSRS.

Vabljeni k seznanitvi in prijavi!

Priloge:

Preglednica 1 in Preglednica 2

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
download micromax firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free

Preberite tudi

10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
06. januar 2023

Ponovno odprt javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade

Stanovanjski sklad RS je skladno z usmeritvami iz ReNSP15-25 in Poslovno politiko ponovno ...
27. julij 2022

Priporočila najemnikom in upravnikom za znižanje rabe energije

Priporočila najemnikom za znižanje rabe energije Na podlagi sprejetih sklepov in ...
18. marec 2022

Javni poziv zbiranja ponudb za oddajo parkirnih mest »Zelena mobilnost« v soseski Novo Brdo v Ljubljani.

Stanovanjski sklad RS obvešča zainteresirane ponudnike, da je z dnem 18.3.2022 ...