Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Spremembe in dopolnite Programa za sofinanciranje zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

02. april 2019

Stanovanjski sklad RS vse zainteresirane lokalne skupnosti, njihove proračunske sklade, javne nepremičninske sklade in pravne osebe (Kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja … Samostojni podjetnik je gospodarski subjekt, a ni pravna oseba) obvešča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 17/2019, z dne  22.3.2019 objavljena Sprememba in dopolnitev programa sofinanciranje zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020.

 

Sprememba in dopolnitev programa se nanaša na

  • točko 5. Zavarovanje posojila, poglavja II.II Posojilni pogoji in
  • točko 2. Primerna vrednost GOI del s pripadajočimi parkirnimi mesti, določena s strani SSRS, poglavja III.I Pogoji soinvestiranja

 

Spremembe in dopolnitve programa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del, razvidne iz preglednice v točki 2., poglavja III.I Pogoji soinvestiranja.

 

Neuradni čistopis programa  je objavljen na spletni strani SSRS https://ssrs.si/ Razpisi / Programi / Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 – 2020.

 

Ob programu je objavljena tudi ažurirana vloga – obvezni obrazec za prijavo na program.

 

Program omogoča sprotne prijave in je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2020.

Z vlogo na program lahko prosilci zaprosijo za sofinanciranje pridobivanja stanovanjskih enot za strešje osebe, ki se zagotavljajo v okviru doma starejših oseb, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva.

 

Stanovanjske enote za starejše osebe se lahko pridobivajo z gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo objektov (kjer se sofinancirana le izvedba investicijskih vzdrževalnih del obstoječega objekta oziroma dela objekta).

Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov je predpisan energijski razred B2 (energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2).

 

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na telefonski številki (01) 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@localhost/SSRS.

 

Vabljeni k seznanitvi in prijavi!

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
free online course
download redmi firmware
Free Download WordPress Themes
udemy free download

Preberite tudi

13. avgust 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 13. 8. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo ...
07. julij 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 28. 6. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo ...
24. maj 2021

Obvestilo o izboru najemnikov stanovanj – najem za mlade

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo dne ...
23. april 2021

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 22. 4. 2021

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6. 4. 2021, ...