Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Zavrč, Korenjak
12.000,00 EUR
Identifikacija: /
Parcelna številka: parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak 
 
Leto izgradnje: 1897
Vrsta nepremičnine: zemljišče
Kvadratura: 230 m2
Cena: 12.000,00 EUR
Lokacija: 2283 Zavrč, Korenjak , Korenjak 25
Nadstropje/etaža: /
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m2 k. o. 470 – Korenjak na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe: 470-116, leto izgradnje po GURS-u: 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 – Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta (ID omejitve: 18114744).

Izklicna cena: 12.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbePriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Korenjak 25

pdf (2 MB)