Seznam nepremičnin

kmalu v prodaji
Jesenice, Jesenice
105.000,00 EUR
Identifikacija: 2175-3140-22
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 108,5 m2
Cena: 105.000,00 EUR
Lokacija:
Nadstropje/etaža: 3
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, v izmeri 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3140-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/73 in 592/72, obe k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 105.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbePriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Cesta Franceta Prešerna 3a

pdf (374 KB)