Seznam nepremičnin

kmalu v prodaji
Jesenice, Jesenice
104.000,00 EUR
Identifikacija: 2175-3136-22
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 2009
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 107,7 m2
Cena: 104.000,00 EUR
Lokacija: 4270 Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3c
Nadstropje/etaža: 3
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, v izmeri 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3136-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/92 in 592/155, obe k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 104.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbePriloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica Cesta Franceta Prešerna 3b in 3c

pdf (375 KB)