Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Majšperk, Janški Vrh 4

kmalu v prodaji

Osnovni podatki nepremičnine

19.100,00 EUR
Identifikacija:
/
Parcelna številka:
124/3 k. o. 443 - Janški Vrh
 
 
Leto izgradnje:
Vrsta nepremičnine:
zemljišče
Kvadratura:
831 m2
Cena:
19.100,00 EUR
Lokacija:
Nadstropje/etaža:
/

Opis nepremičnine

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m2 k. o. 443 – Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe 443-4 v izmeri 99,4 m2, uporabne površine 82,8 m2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1926 in pomožni objekt, št. stavbe: 443-245 v izmeri 45,9 m2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1906. Oba objekta sta potrebna temeljite prenove. Po določilih Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 in spremembe) je na vzhodnem delu navedenega zemljišča posebno zavarovano območje – Natura 2000.

Izklicna cena: 19.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbe