Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Ptuj, Ptuj
17.500,00 EUR
Identifikacija: 400-25-3
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 1820
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 41,8 m2
Cena: 17.500,00 EUR
Lokacija:
Nadstropje/etaža: 1. nadstropje
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,8 m², uporabne površine 35,2 m², na naslovu Ptuj, Ulica heroja Lacka 9, ID znak stanovanja: 400-25-3, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1820. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču s parc. št. 1140/4 k. o. 400 – Ptuj, na katerem je v njegovo korist poočitena služnost nujne poti, ID pravice: 12392220 v breme služečega zemljišča s parc. št. 1140/1 k. o. 400 – Ptuj. Na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89), je stavba z ID znakom 25-3 na zemljišču s parc. št. 1140/4, razglašena za spomenik, ID zaznambe: 12117718. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

Izklicna cena: 17.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbe

 Priloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica – Ulica heroja Lacka 9, 400-25-3

pdf (306 KB)