Seznam nepremičnin

Na javni dražbi
Žalec, Liboje
18.600,00 EUR
Identifikacija: 1021-470-3
Parcelna številka: /
 
Leto izgradnje: 1948
Vrsta nepremičnine: stanovanje
Kvadratura: 70,8 m2
Cena: 18.600,00 EUR
Lokacija:
Nadstropje/etaža: 1. nadstropje
Pošlji povpraševanje

Opis nepremičnine

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 70,8 m², uporabne površine 57,7 m² na naslovu Žalec, Liboje 32, ID znak stanovanja: 1021-470-3, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1948. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču s parc. št. 130/25 k. o. 1021 – Liboje, na katerem sta vknjiženi služnostna pravica pešhoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede kontrole, vzdrževanja in popravil odjemnega mesta v korist družbe Elektro Celje, d. d., ID omejitve: 19273728, ter služnostna pravica hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja in popravil v korist družbe Telemach, d. o. o., ID omejitve: 19332430. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

Odprte e-dražbe

 Priloge

Ostale nepremičnine

Energetska izkaznica – Liboje 32, 1021-470-3

pdf (297 KB)