Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Stanovanjski sklad RS načrtuje izgradnjo soseske Ob Savi v Kranju

29. maj 2023

Stanovanjski sklad RS (SSRS) načrtuje izgradnjo soseske Ob Savi in v prvi fazi je predvidena gradnja 187 stanovanj, po zaključku druge faze pa bo zgrajenih skupno 265 javnih najemnih stanovanj.

SSRS je na javnem razpisu pred kratkim izbral projektanta iz arhitekturnega biroja Počivašek Petranovič in bo zdaj sledila izdelava projektne dokumentacije, na podlagi katere bodo zaprosili za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je, da ga pridobijo še letos in nato v prihodnjem letu, torej leta 2024, začnejo z gradnjo.

»S projektiranjem se je začel proces graditve uporabnikom prijazne soseske ob Savi z 265 najemnimi stanovanji, ki bodo dom številnim mladim, družinam, na voljo pa bo tudi 28 oskrbovanih stanovanj za starejše. Z novo cesto, mostom in ureditvijo rekreacijskih površin na rečnem bregu bo danes degradirano področje gotovo postalo željen kraj za bivanje in preživljanje prostega časa,« je povedal direktor SSRS Črtomir Remec.

Projekt je bolj natančno predstavil projektant Davorin Počivašek: »Idejna zasnova predvideva skoraj dve tretjini trisobnih stanovanj. Pri snovanju soseske nas poleg racionalne in funkcionalne zasnove stanovanj in objektov zanima tudi vprašanje kakovosti bivanja v skupnosti: na eni strani zagotavljanje zasebnosti doma, na drugi pa bivanje v skupnosti, predvsem spodbuda druženju, omogočanju sosedstva. Kakovost lokaciji vsekakor daje lega ob reki Savi, zato bomo pozornost namenili tudi oblikovanju zunanjega prostora. Želimo ustvariti središče soseske, prostor, na katerega se navezujejo vsi objekti in ki se povezuje oziroma odpira k reki.«

»S tem projektom bomo v Kranju pridobili prepotrebna najemna stanovanja. To bo res velika pridobitev za naše občanke in občane, glede na njihovo prostornost zlasti za družine. Zahvaljujem se Stanovanjskemu skladu RS za zaupanje in dosedanje sodelovanje ter njegov velik doprinos h kvoti stanovanj: do leta 2026 namreč računamo, bo v Kranju okoli 1000 novih stanovanj, skoraj tretjina teh od SSRS. Sicer pa se je že začela gradnja prve faze Kranjske iskrice z 263 stanovanji, na gradbeno dovoljenje za 226 stanovanj na Zlatem polju čaka tudi Dolnov, na Planini in v Stražišču gradijo tudi oskrbovana stanovanja, ki jih prav tako primanjkuje. Hvala vsem investitorjem za zaupanje in odločitev, da vlagajo v Kranj in nam s tem pomagajo ustvarjati razmere za kakovostno bivanje naših občank in občanov vseh generacij. Pri tem pomagamo, kolikor je možno,« je poudaril župan MOK Matjaž Rakovec.

Rekonstrukcija Savske že v teku

MOK mora še pred začetkom gradnje soseske Ob Savi zagotoviti komunalno in prometno infrastrukturo na tem območju z rekonstrukcijo dela Savske ceste, izgradnjo novega mostu čez Savo, prestavitvijo tlačnega kanala pod mostom čez Savo ter izvedbo zaščite pred poplavami. Potem ko je pridobila večino zemljišč za rekonstrukcijo ceste in mostu ter potem pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri Planiki, so se marca letos že začela dela, in sicer z gradnjo 120 metrov dolgega opornega zidu ob stavbi Mega Center Kranj, v drugi fazi pa še na ostalem delu tega kraka Savske ceste. Okoli 700.000 evrov vredna gradnja bo zaključena predvidoma septembra letos, po zaključku bo vozišče širše, brežina pa utrjena. Dela potekajo po terminskem planu, trenutno pa izvajalec izvaja izkop in zaščito brežine. V času del je urejena delna zapora ceste, sicer promet poteka neovirano.

Ko bo rekonstrukcija Savske ceste v celoti zaključena, bo cesta po celotni dolžini širša in bo dobila nov pločnik. Z deli naj bi se začelo predvidoma leta 2024, prav tako gradnja mostu pri Planiki. Ta bo dvopasoven s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh. Poleg tega bo dvignjen za dodatni 1,5 metra, kar bo omogočilo veliko večjo poplavno varnost na tem območju.

Eden od sklepov delovnega sestanka je bil tudi, da MOK in SSRS pošljeta skupno pobudo glede poplavne zaščite ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu, saj bo omenjeni projekt v Kranju po izgradnji komunalne in prometne infrastrukture ter nove soseske pomenil pomembno ureditev in oživitev še enega od dolga leta degradiranih območij v Kranju.

 

Vir: SSRS in MOK

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
udemy course download free
download intex firmware
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free

Preberite tudi

25. avgust 2023

Pomoč pri poplavah in plazovih avgust 2023

Stanovanjski sklad RS je dne 11.8.2023 pristojnemu ministrstvu posredoval seznam prostih ...
10. avgust 2023

Ukrepanje Stanovanjskega sklada RS ob poplavah in plazovih avgust 2023

V začetku avgusta 2023 se je po nekaterih podatkih kar dve tretjini Slovenije soočilo z ...
01. avgust 2023

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah

Podjetje Spekter d.o.o. je odprlo razpis za oskrbovana stanovanja v Trbovljah. ...
06. julij 2023

Izbor najemnikov stanovanj z dne 6.7.2023

Stanovanjski sklad RS je dne 6.7.2023 izvedel izbor najemnikov stanovanj po Javnem razpisu ...