novice

18. marec 2015

Dvanajsto odpiranje ponudb po javnem pozivu za nakup stanovanj


USPEŠNA ODDAJA KUPLJENIH STANOVANJ

Javni poziv za nakup stanovanj

Stanovanjski sklad RS je v mesecu maju 2012 objavil Javni poziv za nakup stanovanj. Za dvanajsto odpiranje smo prejeli 1 novo ponudbo. Sklad je do sedaj v okviru tega razpisa kupil stanovanja na 14 lokacijah, od tega je zaradi velikega interesa in posledično razširjene ponudbe prostih še 6 stanovanj na 4 lokacijah. Vsa ponudba prostih stanovanj za najem za nedoločen čas z ugodno mesečno najemnino je dostopna pod rubriko Oddaja stanovanj.

Sklad obvešča vse zainteresirane ponudnike, tako fizične kot pravne osebe, da bo naslednje odpiranje ponudb potekalo 12.6.2015.

Javni poziv bo odprt skladno s Poslovno politiko SSRS 2012-2016 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, o čemer bo Sklad obveščal javnost preko svoje spletne strani.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi