Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Obisk predstavnikov CEB

14. marec 2023

Stanovanjski sklad RS sta 2. marca 2023 obiskala Cristian Tabacaru Director General of Loans and Social development in Makedonka Mateska, Country Manager, Directorate General for Loans & Social Development.

Po uvodnem srečanju in pogovorih o poslovnem sodelovanju je mag. Črtomir Remec, Direktor Stanovanjskega sklada RS s sodelavkama ter predstavnikom izvajalca gradnje gostoma razkazal gradbišče projekta Dolgi most v Ljubljani (več podatkov o projektu na povezavi: https://ssrs.si/projekti/ljubljana-dolgi-most/predstavitev-projekta/ ).

Stanovanjski sklad RS in Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) imata sklenjena dva okvirna sporazuma o posojilu, in sicer:

  • posojilo z ref. oznako LD 1986 (2018) z dne 10. 4. 2019  – 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru, za podprojekte: Novo Brdo v Ljubljani, Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani ter Pod Pekrsko gorco v Mariboru 1. faza. Končni rok za porabo posojila in za dokončanje vseh treh projektov je 30. 6. 2023.

Projekt izgradnje 109 najemnih stanovanj v okviru Stanovanjske skupnosti Gerbičeva za mlade v Ljubljani z bivalnimi enotami za mlade, je bil zaključen in predan v uporabo najemnikom v letu 2021. S posojilom se financira tudi izgradnja najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše v Ljubljani in Mariboru. Od tega je 498 stanovanjskih enot zagotovljenih v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki je bila najemnikom predana v uporabo v letu 2022 in 212 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru (1. faza projekta) od tega 50 oskrbovanih stanovanj za starejše), kjer se najemniki vseljujejo v letu 2023.

  • posojilo z ref. oznako LD 2113 (2021) – 70 milijonov evrov posojila. Sredstva bo Sklad namenil za 10 projektov v 7 statističnih regijah. S predvideno izgradnjo 912 novih najemnih stanovanjskih enot, od tega 58 stanovanj, namenjenih starejši populaciji, bo Sklad pomagal zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Prednost pri najemu bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do dopolnjenega 30. leta starosti.

Končni rok za porabo posojila in za dokončanje vseh projektov je 31. 12. 2026.

Projekti Sklada vključeni v drugo posojilo CEB banke:

 

Lastne investicije Stanovanjskega sklada RS Število najemnih stanovanj Število oskrbovanih stanovanj
Pod Pekrsko gorco, 2. faza, Maribor 158 30
Dolgi most, Ljubljana 40
Nova Dolinska Koper 91
Podbreznik, Novo mesto 103
Partizan, Jesenice 46
Ob Savi 1. faza, Kranj 159 28
Lukovica – jug (delno 2 objekta) 81
Rožna dolina, Nova Gorica 80
Lendava 1. faza 36
Podutik Glince 1. faza,  Ljubljana 60
SKUPAJ: 854 58

SKUPAJ VSE    912

 

(Obisk na lokaciji Dolgi most v Ljubljani. Na fotografiji iz leve proti desni: Cristian Tabacaru, Makedonka Mateška, Barbara Brinovčar, mag. Črtomir Remec, avtor: Arhiv Stanovanjskega sklada RS, posneto: 2. 3. 2023)

 

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
online free course
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course

Preberite tudi

31. marec 2023

Strokovni obisk v Umagu

V sklopu mednarodnega strokovnega povezovanja in izmenjave izkušenj na stanovanjskem ...
23. marec 2023

6. konferenca Biznis in trendi v gradbeništvu, Bernardin

Stanovanjski sklad RS je sodeloval na dogodku »6. konferenca Biznis in trendi v ...
17. marec 2023

V Slovenskih Konjicah slovesna otvoritev 11 novih najemnih stanovanj

V Slovenskih Konjicah je bila v petek, 17. 3. 2023 slovesna otvoritev novega objekta s ...
14. marec 2023

Obisk predstavnikov CEB

Stanovanjski sklad RS sta 2. marca 2023 obiskala Cristian Tabacaru Director General of ...