Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Obisk predstavnikov CEB

14. marec 2023

Stanovanjski sklad RS sta 2. marca 2023 obiskala Cristian Tabacaru Director General of Loans and Social development in Makedonka Mateska, Country Manager, Directorate General for Loans & Social Development.

Po uvodnem srečanju in pogovorih o poslovnem sodelovanju je mag. Črtomir Remec, Direktor Stanovanjskega sklada RS s sodelavkama ter predstavnikom izvajalca gradnje gostoma razkazal gradbišče projekta Dolgi most v Ljubljani (več podatkov o projektu na povezavi: https://ssrs.si/projekti/ljubljana-dolgi-most/predstavitev-projekta/ ).

Stanovanjski sklad RS in Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) imata sklenjena dva okvirna sporazuma o posojilu, in sicer:

  • posojilo z ref. oznako LD 1986 (2018) z dne 10. 4. 2019  – 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru, za podprojekte: Novo Brdo v Ljubljani, Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani ter Pod Pekrsko gorco v Mariboru 1. faza. Končni rok za porabo posojila in za dokončanje vseh treh projektov je 30. 6. 2023.

Projekt izgradnje 109 najemnih stanovanj v okviru Stanovanjske skupnosti Gerbičeva za mlade v Ljubljani z bivalnimi enotami za mlade, je bil zaključen in predan v uporabo najemnikom v letu 2021. S posojilom se financira tudi izgradnja najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše v Ljubljani in Mariboru. Od tega je 498 stanovanjskih enot zagotovljenih v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki je bila najemnikom predana v uporabo v letu 2022 in 212 stanovanjskih enot na lokaciji Pod Pekrsko gorco v Mariboru (1. faza projekta) od tega 50 oskrbovanih stanovanj za starejše), kjer se najemniki vseljujejo v letu 2023.

  • posojilo z ref. oznako LD 2113 (2021) – 70 milijonov evrov posojila. Sredstva bo Sklad namenil za 10 projektov v 7 statističnih regijah. S predvideno izgradnjo 912 novih najemnih stanovanjskih enot, od tega 58 stanovanj, namenjenih starejši populaciji, bo Sklad pomagal zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Prednost pri najemu bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do dopolnjenega 30. leta starosti.

Končni rok za porabo posojila in za dokončanje vseh projektov je 31. 12. 2026.

Projekti Sklada vključeni v drugo posojilo CEB banke:

 

Lastne investicije Stanovanjskega sklada RS Število najemnih stanovanj Število oskrbovanih stanovanj
Pod Pekrsko gorco, 2. faza, Maribor 158 30
Dolgi most, Ljubljana 40
Nova Dolinska Koper 91
Podbreznik, Novo mesto 103
Partizan, Jesenice 46
Ob Savi 1. faza, Kranj 159 28
Lukovica – jug (delno 2 objekta) 81
Rožna dolina, Nova Gorica 80
Lendava 1. faza 36
Podutik Glince 1. faza,  Ljubljana 60
SKUPAJ: 854 58

SKUPAJ VSE    912

 

(Obisk na lokaciji Dolgi most v Ljubljani. Na fotografiji iz leve proti desni: Cristian Tabacaru, Makedonka Mateška, Barbara Brinovčar, mag. Črtomir Remec, avtor: Arhiv Stanovanjskega sklada RS, posneto: 2. 3. 2023)

 

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download
download intex firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download

Preberite tudi

05. februar 2024

Obvestilo o zaključku Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da je v skladu z ...
05. februar 2024

Obvestilo o zaključku Poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da je v skladu z ...
23. januar 2024

Stanovanjski sklad RS v letu 2023 najuspešnejši pri črpanju evropskih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je 17. 1. 2024 objavilo informacijo, da je konec leta ...
04. januar 2024

Uspešno leto za Stanovanjski sklad RS

Spoštovani, vabimo vas k branju člankov v objavah revije Gradbenik in Eko dežela. ...