novice

13. marec 2020

POMEMBNO OBVESTILO ZA STRANKE


ZARADI KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2) JE PRILAGOJENO DELOVANJE STANOVANJSKEGA SKLADA RS

 

Obveščamo vas, da zaradi Koronavirusa (SARS-CoV-2) in uvedbe zaščitnih ukrepov za delovanje Stanovanjski sklad RS vsem svojim strankam od 13. 3. 2020 in do preklica ne omogoča več osebnega dostopa do poslovnih prostorov in storitev ter uradnih ur v svojih prostorih ali po telefonih, temveč s strankami kontaktira le še po elektronski pošti.

 

Vaše sporočilo lahko glede na vrsto zadeve pošljete na enega od naslednjih naslovov:

 

 

V kolikor zadeva ni nujne narave, vas vljudno prosimo, da počakate na čas po izteku posebnih ukrepov in se takrat obrnete na nas!

 

Obvestilo za fizične in pravne osebe zasebnega prava:

Zaradi večjega obsega prejetih sporočil, omejenih kadrovskih kapacitet, zasedenosti iz naslova izvajanja naših dejavnosti, ter zaradi uvedbe posebnih ukrepov prilagojenega delovanja zaradi Koronavirusa (SARS-CoV-2) vas obveščamo, da vam bomo na vaše e-sporočilo, v primeru, da je to potrebno, kar se da hitro odgovorili, najkasneje v roku trideset dni po prejemu le-tega. Zadeve bomo zaposleni na Skladu reševali z delom od doma po najboljših močeh. V primeru prejema sporočila po končanem uradnem delavniku Sklad vaše elektronsko sporočilo obravnava kot da ga je prejel na prvi naslednji delovni dan. S tem dnem pričnejo teči roki za odgovor. Poslovni čas v posameznem delovnem dnevu je objavljenem na naslovu www.ssrs.si pod zavihkom »Kontakt«. V kolikor našega odgovora v roku ne boste prejeli, nam lahko ponovno pišete. Za nujne zadeve lahko pokličete centralo Sklada na 01/ 471 05 00.

 

Obvestilo za subjekte javnega sektorja:

Vaše e-sporočilo bomo v primeru, da je potreben odgovor nanj, odgovorili v primernih rokih in koliko nam bodo dopuščali vzpostavljeni posebni ukrepi prilagojenega delovanja zaradi Koronavirusa (SARS-CoV-2). V primeru prejema sporočila po končanem uradnem delavniku Sklad vaše elektronsko sporočilo obravnava kot da ga je prejel na prvi naslednji delovni dan. S tem dnem pričnejo teči roki za odgovor. Poslovni čas v posameznem delovnem dnevu je objavljenem na naslovu www.ssrs.si pod zavihkom »Kontakt«. V kolikor našega odgovora v roku ne boste prejeli, nam lahko ponovno pišete.

 

Obvestilo za medije:

Novinarska vprašanja sprejemamo po elektronski pošti le na elektronski naslov: tajnistvo@ssrs.si s pripisom v zadevi – novinarska vprašanja oziroma na način kot je opredeljen na naslovu www.ssrs.si pod zavihkom »Kontakt«. V primeru prejetja vprašanj le na elektronski naslov, iz katerega prejemate ta odgovor, se štejejo vprašanja za nedospela in nanje ne boste prejeli vsebinskega odgovora. Naša odzivnost bo odvisna od delovanja pod posebnimi ukrepi prilagojenega delovanja zaradi Koronavirusa (SARS-CoV-2).

 

Velja za vse pošiljatelje zgoraj – Zagotavljanje varstva osebnih podatkov

Stanovanjski sklad RS bo morebitne prejete / posredovane osebne podatke v elektronskih sporočilih in prilogah (dokumentih katerega koli formata in oblike) obdeloval le v obsegu, kot to določajo in mu omogočajo posamezni zakoni, oziroma v obsegu pravnih podlag na podlagi katerih sodeluje s subjekti sodelujočimi v elektronski komunikaciji (zakonska ali pogodbena podlaga, podana privolitev posameznika), vse v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in ostalimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, ter skladno s Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, dostopnimi na povezavi http://ssrs.si/o-nas/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje in razumevanje ter vas lepo pozdravljamo!

Vsem želimo obilo zdravja!

 

Ekipa Stanovanjskega sklada RS

 

 


Preberite tudi