novice

22. maj 2015

Sporočilo za javnost


Rezultati 9. izbora kupcev in ogledi stanovanj

V okviru Javnega razpisa za prodajo stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu, smo izvedli 9.izbor kupcev, na katerem smo obravnavali 16 prijav. Prodanih je bilo 12 stanovanj: 5 v sklopu F4 in 7 v sklopu F5.1.

Dne 26.5.2015 in 27.5.2015 bodo omogočeni ogledi prostih stanovanj pred oddajo prijav za 10.izbor . Ogledi bodo potekli med 8.00 in 17.00 uro. Zainteresirane kupce prosimo, da se za ogled pravočasno predhodno najavijo po elektronski pošti na naslov ssrsinfo@ssrs.si, v katerem navedejo oznake stanovanj, ki si jih želijo ogledati in okvirno uro ogleda. Za nemoteno izvedbo in zagotovitev možnosti ogleda čim večjemu številu potencialnih kupcev, si bo posamezen kupec lahko ogledal največ 3 različna stanovanja.

Prijave za nakup prostih stanovanj bo možno oddati med 29.5.2015 in 13.6.2015, 10.izbor kupcev pa bo potekal 18.6.2015. Najpomembnejša prednost je še vedno datum oddaje prijave in plačilo zneska za resnost ponudbe.

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi