novice

27. februar 2015

Rezultati šestega izbora kupcev in ogledi stanovanj


V okviru Javnega razpisa za prodajo stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu, smo 26.2.2015 izvedli 6. izbor kupcev, na katerem smo obravnavali 22 prijav. Prodanih je bilo 17 stanovanj: 10 v sklopu F4 in 7 v sklopu F5.1.

Dne 4.3.2015 bodo omogočeni ogledi prostih stanovanj pred oddajo prijav za 7.izbor . Ogledi bodo potekli med 8.00 in 17.00 uro. Zainteresirane kupce prosimo, da se za ogled pravočasno predhodno najavijo po elektronski pošti na naslov ssrsinfo@ssrs.si, v katerem navedejo oznake stanovanj, ki si jih želijo ogledati in okvirno uro ogleda. Za nemoteno izvedbo in zagotovitev možnosti ogleda čim večjemu številu potencialnih kupcev, si bo posamezen kupec lahko ogledal največ 3 različna stanovanja.

Prijave za nakup prostih stanovanj bo možno oddati med 06.03.2015 in 21.03.2015, 7.izbor kupcev pa bo potekal 26.3.2015. Najpomembnejša prednost je še vedno datum oddaje prijave in plačilo zneska za resnost ponudbe.


Preberite tudi