novice

22. junij 2015

Sporočilo za javnost


Javni razpis za oddajo stanovanj v najem

Zainteresirano javnost seznanjamo, da je Stanovanjski sklad RS dne 22.6.2015 sprejel Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem ter ostale razpisne dokumentacije. Poglavitna sprememba Javnega razpisa je v tem, da se najemne pogodbe po novem ne sklepajo v notarski obliki, temveč v navadni obliki, pri čemer so podpis najemnika in polnoletnih uporabnikov kot sopodpisnikov na njegovi strani, overjeni. Nadalje so omiljeni še pogoji valorizacije najemnine ter prilagojene definicije prednostnih kategorij.

Vljudno vas vabimo vas, da si spremembe Javnega razpisa in ostale razpisne dokumentacije ogledate na naslovu http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ ter nas v primeru dodatnih informacij pokličete na tel. št. 01/47 10 500 ali nam pošljete vprašanje na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Lepo vas pozdravljamo,
Stanovanjski sklad RS, javni sklad


Preberite tudi