Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Stanje prijav za podnajem stanovanj

09. november 2022

Stanovanjski sklad RS je dne 19.09.2022 objavil stalno odprt javni razpis za podnajem stanovanj preko javne najemne službe. Od objave razpisa do današnjega dne, je Sklad preko posebnega elektronskega sistema na spletni strani prejel kar 360 prijav.

Po pregledu prijav in podatkov je do današnjega dne 152 popolnih vlog, 4 nepopolne vloge, 2 odstopa od vloge, 127 s sklepom zavrženih vlog, saj prosilci vloge v določenem roku niso dopolnili ter 75 z odločbo zavrnjenih vlog, saj bodisi prosilec bodisi uporabniki ne izpolnjujejo pogoja državljanstva Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo določila javnega razpisa in njegove dokumentacije, Sklad o upravičenosti do podnajema stanovanja odloči z odločbo o upravičenosti, ki je podlaga za uvrstitev prosilca v seznam upravičencev do podnajema v okviru javne najemne službe Sklada. Upravičenci do podnajema stanovanj se skladno z zakonodajo razvrstili na sezname upravičencev, ki jih Sklad vodil ločeno za območje vsake občine posebej, glede na število uporabnikov stanovanja.

Upravičenci bodo razvrščeni na seznam glede na čas vložitve popolne vloge za dodelitev stanovanja v podnajem. Če je na isti dan vlogo za dodelitev stanovanja v podnajem vložilo več upravičencev z enakim številom uporabnikov stanovanja, bodo med njimi imeli prednost mladi, mlade družine in upravičenec, ki se je na javnem razpisu za najem neprofitnega stanovanja vsaj dvakrat uvrstil na prednostni seznam iz drugega odstavka 87. člena SZ-1, vendar mu stanovanje ni bilo dodeljeno.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
download mobile firmware
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download

Preberite tudi

01. december 2022

Začetek projektiranja stanovanjskih stavb v Lendavi

Investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije in projektivno podjetje Projekt d.d. ...
29. november 2022

JNS in skupnost za mlade Gerbičeva na 33. posvet Poslovanje z nepremičninami, Portorož

Na tradicionalnem 33. posvetu Poslovanje z nepremičninami, 18. novembra 2022 je ...
29. november 2022

Strokovni posvet Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Ljubljani

Predstavnici Stanovanjskega sklada RS mag. Mojca Štritof-Brus, pomočnica direktorja in ...
18. november 2022

Razpis za oddajo 182 novih najemnih stanovanj Pod Pekrsko gorco Maribor

Z velikim veseljem zainteresirano javnost seznanjamo, da z današnjim dnem objavljamo ...