novice

15. maj 2019

Stanovanjski sklad RS sodeluje na Dnevih medgeneracijskega sožitja


Poglavitni namen Dnevov medgeneracijskega sožitja je medsebojno povezovanje generacij, zmanjševanje socialne neenakosti, prenos znanj med generacijami ter aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, družbeno in politično življenje. 

Prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja, v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in GR ter soorganizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor potekajo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (14. – 16.5.2019).

Obiskovalci sejma medgeneracijskega sožitja se bodo lahko seznanili tudi s projekti Stanovanjskega sklada RS, ki kot javni nepremičninski in finančni sklad in kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike Stanovanjski sklad RS skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih in to na sejmu tudi predstavlja.

Glavni načrtovani projekti Stanovanjskega sklada RS z vključevanjem mladih in starejših so naslednji:

1.  V Ljubljani na zemljišču Novo Brdo bo zgrajeno 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanimi stanovanji. Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, etažnost objektov pa bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso. Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja.

2.  Na lokaciji v Ljubljani na Gerbičevi ulici bo v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi ReNSP15-25, nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva za pridobitev do 110 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. V objektu je predviden Medgeneracijski center.

3.  Med Kamenškovo in Šarhovo ulico v Mariboru načrtujemo zgraditi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco s 401 stanovanjem v dveh etapah. V prvi etapi je predvidenih 215 javnih najemnih stanovanj, v drugi etapi pa 186. V sklopu soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji.

4.  V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše.

 

Celoten katalog  Dnevov medgeneracijskega sožitja najdete na tej povezavi. 

 


Preberite tudi