Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Okrogla miza, 1.2.2017

02. februar 2017

PREDSTAVITEV IZBRANIH IN NAGRAJENIH REŠITEV NOVE STANOVANJSKE SOSESKE NOVO BRDO

Ob zaključku javnega natečaja za urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev nove soseske NOVO BRDO, Ljubljana je bila v prostorih Stanovanjskega sklada RS organizirana 1. okrogla miza.

Na njej so sodelovali:
mag. Miran Gajšek, predsednik ocenjevalne komisije
mag. črtomir Remec, direktor SSRS
Sašo Rink, direktor JSS MOL
Aljoša Dekleva in Lea Kovič, Dekleva Gregorič arhitekti – prva nagrada za območje E2 in E3
Aleksander Lužnik in Boris Vranič, Nava arhitekti d.o.o. – prva nagrada za območje E1
Katarina Konda, LUZ d.o.o.
Pogovor sta vodili Ana Struna Bregar in Lenka Kavčič.

Okrogla miza je zainteresirani javnosti predstavila potek natečaja, delo žirije, rezultat sintezne rešitve ter vizije in poglede investorjev. Oba prvonagrajena projekta pa sta predstavila avtorja izbranih rešitev: Aljoša Dekleva iz biroja Dekleva Gregorič arhitekti in Aleksander Lužnik iz biroja Nava arhitekti.

Po predstavitvi se je med udeleženci razvil zanimiv in konstruktiven pogovor, ki je izpostavil vrsto zanimivigh pogledov na način oblikovanja novih stanovanjskih sosesk, vzpostavitev in povečanje najemnega fonda stanovanj, načina prometnih ureditev, oblikovanja novih modelov stanovanjskih skupnosti … Med udeleženci sta bila izražena veliko zanimanje in želja po sodelovanju v celovitem pristopu k načrtovanju in oblikovanju širšega prostora na Brdu, kjer je poleg zanimivih delovnih mest v Tehnološkem parku predvidena tudi izgradnja dveh novih ljubljanskih fakultet.

Številen obisk 1. okrogle mize je pokazal, da je tak dialog in pogovor med vsemi akterji, ki sodelujejo in uporabljajo prostor zelo zaželen in nadvse potreben. V tem duhu bodo organizirane tudi naslednje okrogle mize.

Ob zaključku natečaja je v pripravi tudi brošura, v kateri bodo predstavljeni vsi prispeli projekti na natečaj Brdo ll, ki bo predvidoma izšla v sredini marca 2017.

Več informacij: [https://ssrs.si][1]

Zmagovalna rešitev avtorjev biroja DEKLEVA GREGORIč ARHITEKTI za območji E2 in E3 prikazuje novo sosesko, kjer bo prevladoval raznovrsten, varen, odprti prostor brez prometa, prežet z novim zelenjem v navezavi na obstoječ zeleni sistem. Prostorska zasnova se morfološko približuje prevladujoči tipologiji točkovne individualne pozidave širšega območja Brda.

Prostor je členjen na pasove grajenega in pasove komunikacij. Med pasovno organizacijo širokih poti oz. podolgovatih trgov prevladuje točkovna razporeditev samostojnih in kompaktnih objektov, med katere se razporeja odprti prostor raznolikih karakterjev, dimenzij in programov, ki so prilagojeni

posameznim interesnim skupinam. Niz obcestne tipologije vzdolžnih volumnov se morfološko navezuje na obstoječo sosesko, reagira na potek ceste in definira grajeni rob nove soseske.
Paviljonske dimenzije stanovanjskih objektov zagotavljo ustvarjanje identitete in uspešno delovanje strukturirane skupnosti, bivanju pa dodajajo vrednost skupni prostori organizirani ob vhodih v vsak posamezni objekt.

Zmagovalna rešitev avtorjev iz biroja NAVA ARHITEKTI za območje E1 temelji na urbanistični zasnovi, kjer oblikujejo sosesko brez prometa v središču in v katero so objekti umeščeni kot stolpiči v zelenju. Predlagana rešitev daje poudarek kvaliteti zasnove in funkciji stanovanj ter zunanji ureditvi kot bistvenemu elementu visoke bivanjske kvalitete. Za stanovanjske objekte so značilne velike zunanje površine stanovanj v obliki balkonov dimenzije 2 x 2,6 m z nizko omaro za shranjevanje na skrajni stranici. Objekti in zunanja ureditev so oblikovani brez arhitektonskih ovir in zagotavljajo vse standarde za kvalitetno življenje gibalno oviranih.

[1]: https://ssrs.si/

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download micromax firmware
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download

Preberite tudi

29. november 2023

Stanovanjski sklad RS predstavil rezultate za leto 2023 in načrte za prihodnje leto

Letošnje leto je bilo za Stanovanjski sklad Republike Slovenije izjemno uspešno, saj je ...
22. november 2023

Sodelovanje pri projektu Re/Defining the Role of Housing Agencies in Albania and Montenegro – Learning from peer countries

V Tirani, Albanija je od 15. do 17. novembra 2023 pod vodstvom mednarodne organizacije ...
16. november 2023

34. posvet Poslovanje z nepremicninami v Portorožu

15. in 16. novembra v Portorožu poteka 34. posvet Poslovanja z nepremicninami. ...
15. november 2023

Odprtje novih prostorov dnevnega centra aktivnosti za starejše občane v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru

V torek 14.11. 2023 je Društvo TOTI DCA Maribor pripravo otvoritev novih prostorov na ...