Novinarska vprašanja

23. junij 2020

Novinarska vprašanja – Finance

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS po Sloveniji

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

Projekti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

 

Gradnja najemnih stanovanj Ob Savi, Kranj:

– predvidena investicijska vrednost: 36,4 milijona evrov,

– število stanovanj: 1. faza 187 stanovanj (od tega 28 oskrbovanih stanovanj), 2. faza 55 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: priprava komunalne in prometne ureditve širšega območja s strani Mestne občine Kranj, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja objektov

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti MOK, predvidoma 1. faza začetek v letu 2021, gradnja predvidoma 2 leti

 

Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco, Maribor:

predvidena investicijska vrednost: 30,6 milijona evrov

– število stanovanj: 188 stanovanj (od tega 30 oskrbovanih stanovanj)

– v kateri fazi je projekt: pred izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo

– predviden začetek in zaključek gradnje: začetek gradnje v letu 2020, gradnja predvidoma 20 mesecev

 

Gradnja najemnih stanovanj Novo Pobrežje, Maribor:

– predvidena investicijska vrednost: 69,92 milijona evrov

– število stanovanj: 437 stanovanj  (od tega 60 oskrbovanih stanovanj)

– v kateri fazi je projekt: javno naročilo za pripravo in izvedbo OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta)

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti Mestne občine Maribor, predvidoma začetek gradnje v letu 2023, v več fazah, gradnja predvidoma 3 leta.

 

Gradnja najemnih stanovanj Podutik – Glince, Ljubljana:

– predvidena investicijska vrednost: 72 milijona evrov

– število stanovanj: 400 stanovanj (od tega 52 oskrbovanih stanovanj)

– v kateri fazi je projekt: v fazi lokacijske preveritve OPPN-ja s strani Mestne občine Ljubljana.

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti Mestne občine Ljubljana, predvidoma začetek gradnje v letu 2022, v več fazah, gradnja predvidoma 3 leta.

 

Gradnja najemnih stanovanj Dolgi most, Ljubljana:

– predvidena investicijska vrednost: 6,4 milijona evrov

– število stanovanj: 40 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: pred izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo

– predviden začetek in zaključek gradnje: začetek projektiranja in gradnje v letu 2020, trajanje predvidoma 18 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Nad Dolinsko 3, Koper:

– predvidena investicijska vrednost: 15,3 milijona evrov

– število stanovanj: 90 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: pred izvedbo javnega naročila za projektiranje

– predviden začetek in zaključek gradnje: začetek gradnje v letu 2021, gradnja predvidoma 20 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Lukovica:

– predvidena investicijska vrednost: 12,8 milijona evrov

– število stanovanj: do 80 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: priprava komunalne in prometne ureditve širšega območja s strani  občine Lukovica, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja objektov

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti občine Lukovica, predvidoma 1. faza začetek v letu 2021, gradnja predvidoma 18 mesecev

 

Gradnja najemnih stanovanj Partizan, Jesenice:

– predvidena investicijska vrednost: 6,5 milijona evrov

– število stanovanj: 43 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: pred sprejemom OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta)

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti občine Jesenice, predvidoma začetek gradnje v letu 2021, gradnja predvidoma 18 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Brdo Drage, Novo mesto:

– predvidena investicijska vrednost: 23,9 milijona evrov

– število stanovanj: do 180 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: priprava komunalne in prometne ureditve širšega območja s strani  Mestne občine Novo mesto, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja objektov

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti Mestne občine Novo mesto, predvidoma začetek gradnje 1. faze 2021, gradnja predvidoma 18 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Rožna dolina, Nova Gorica:

– predvidena investicijska vrednost:  12 milijonov evrov

– število stanovanj: 80 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: pred začetkom aktivnosti spremembe OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta)

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti Mestne občine Nova Gorica, predvidoma začetek gradnje 2022, gradnja predvidoma 18 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Ivančna Gorica:

– predvidena investicijska vrednost: 8,16 milijonov evrov

– število stanovanj: do 50 stanovanj

– v kateri fazi je projekt pred začetkom aktivnosti spremembe OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta)

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti občine Ivančan Gorica, predvidoma začetek gradnje 2022, gradnja predvidoma 18 mesecev.

 

Gradnja najemnih stanovanj Škotin, Dragomelj:

– predvidena investicijska vrednost: 20,8 milijona evrov

– število stanovanj: 130 stanovanj

– v kateri fazi je projekt: pred začetkom aktivnosti spremembe OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta) in ureditve poplavne varnosti širšega območja

– predviden začetek in zaključek gradnje: odvisno od aktivnosti občine Domžale, predvidoma začetek gradnje 2023, gradnja predvidoma 18 mesecev.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi