Novinarska vprašanja

24. junij 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

Zeleni gaj na Brdu

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovor na vaše vprašanje.

Hkrati prosim še enkrat za podatke, koliko je znašala gradbena pogodba z GPG in Z Nivojem in koliko so znašale pogodbe skupaj z morebitnimi aneksi od družb, ki so delo GPG dokončale. Prosim če mi za vsakega izvajalca posebej napišete, koliko je bila vrednost osnovne pogodbe, koliko je bila vrednost posameznega aneksa in kdaj je bil ta sklenjen ter zakaj.

Pogodbena vrednost za izgradnjo večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F4 po pogodbah z GPG d.d. je znašala 13,6 mio EUR (brez DDV),
za izgradnjo večstanovanjskih objektov v funkcionalni enoti F5.1 pa 12,4 mio EUR. Pogodbe se zaradi uvedenega stečaja niso realizirale v celoti.

Za dokončanje objektov v funkcionalni enoti F4 je Stanovanjski sklad RS po pogodbenih vrednostih namenil 11,7 mio EUR, za dokončanje večstanovanjskih objektov v F5.1 pa 9 mio EUR.

Pojasnilo o vrednostih in dokončanju objektov v funkcionalni enoti F5.2 smo vam že podali.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi