Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja časopis Dnevnik

14. julij 2021
SKUPNOST ZA MLADE GERBIČEVA

 

Spoštovani,

pošiljamo vam odgovore na vaša novinarska vprašanja:

Koliko prijav ste prejeli? Ste zadovoljni s številom prejetih prijav?

Vas je končna številka mogoče kakorkoli presenetila bodisi v pozitivnem bodisi v negativnem smislu?

V 1. roku zbiranja prijav za najem postelje v Skupnosti za mlade Gerbičeva v Ljubljani smo od 22.6. – 12.7.2021 prejeli 85 prijav. Prijave za najem so v fazi pregledovanja ustreznosti izpolnjevanja pogojev, dopolnjevanja in pridobivanja podatkov s strani FURS. S številom prijav smo zadovoljni, njihovo število je pričakovano glede na dejstvo, da gre za pilotni projekt in glede na to, da je trenutna situacija zaradi CIVID-19 še vedno malce negotova. Prepričani smo, da se bo objekt počasi zapolnil in izpolnil marsikatero željo mladih po osamosvojitvi.

Koliko prosilcev je izrazilo željo za bivanje v eno-, koliko v dvo- in koliko v triposteljni sobi?

Od zainteresiranih prosilcev je 70 prosilcev za glavno željo izbralo 1 posteljno bivalno enoto, 15 pa jih je kot glavno željo izbralo 2 ali/in 3 posteljno bivalno enoto.

Koliko prijav za bivanje v bivalnih enotah za gibalno ovirane osebe ste prejeli?

Za bivanje v bivalnih enotah, prilagojenih invalidom, smo v prvem roku zbiranja prejeli eno prijavo.

Glede na to, da običajno pri takšnih razpisih prosilci ne rabijo vplačati zneska za resnost prijave (v konkretnem primeru je pogoj plačilo 100 evrov), nas zanima, ali so vsi prosilci to storili? Če ne, koliko prosilcev ni plačalo omenjenega zneska in njihovih prošenj torej sklad ne bo obravnaval? Zakaj ste se odločili za ta pogoj, ste pri kakšnih drugih razpisih imeli slabe izkušnje?

Od 85 prejetih prijav samo 5 prijaviteljev ni plačalo zneska za resnost prijave oziroma še niso izkazali morebitnega plačila. Vsem prijaviteljem je bilo po prejemu prijave posredovano obvestilo o vodenju prijave in po potrebi poziv za dopolnitev prijave. Znesek za resnost prijave je pogoj za prijavo in hkrati dokazilo za resnost ponudbe na razpise Stanovanjskega sklada RS za oddajo v najem. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu neobrestovan všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem pa se vplačani znesek neobrestovan vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru.

Kdaj pričakujete, da bodo prosilci obveščeni o uspešnosti njihovih vlog?

Izbor za dodelitev postelj prvim najemnikom bo potekal 22.7.2021. Izbrani najemniki bodo obvestila prejeli najkasneje v roku 7 dni po izboru.

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA