Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Delo

30. marec 2023
NAJEMNINE

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

1. S 1.aprilom se bodo zvišale neprofitne najemnine v stanovanjih, ki jih upravlja ljubljanski stanovanjski sklad (JSS MOL). Gre namreč za uskladitev neprofitnih najemnin, ki jih postopno uresničujejo na podlagi  sprejete novele stanovanjskega zakona (SZ-1E), sprejet maja leta 2021.

– Zanima me, ali bo republiški stanovanjski sklad tudi zvišal stroškovne najemnine? Če da, za koliko in kdaj? Če ne, zakaj ne?

Stanovanjski sklad RS bo z mesecem aprilom 2023 zvišal stroškovne najemnine za del tržnih najemnih stanovanj. Gre za stanovanja, ki jih je Stanovanjski sklad RS ponudil v tržni najem v preteklih obdobjih oziroma so bile ugotovljena večja nesorazmerja pri najemninah. V povprečju je zvišanje najemnin za 9 odstotkov, kolikor je tudi sprememba pri neprofitnih najemninah. Pri stanovanjih, ki so bila ponujena v tržni najem v zadnjih obdobjih, sprememb najemnin v letošnjem letu ne bo.

2. Kdaj in za koliko so se nazadnje zvišale stroškovne najemnine v stanovanjih v lasti republiškega stanovanjskega sklada?

Stanovanjski sklad RS najemnin v zasedenih najemnih stanovanjih v tržnem stroškovnem najemu še ni spreminjal. Najemnine so bile določene za prazna stanovanja. V času trajanja najemnih stanovanj se najemnine niso usklajevale.

4. Koliko sicer trenutno znaša stroškovna najemnina na kvadratni meter stanovanja v Ljubljani in za koliko je višja v primerjavi z neprofitno najemnino, prav tako v MOL?

Na območju Ljubljane ima Stanovanjski sklad RS v tržnem najemu s stroškovno najemnino 623 stanovanj. Gledano na GURS površino stanovanj je povprečna mesečna najemnina v teh stanovanjih 8,8 € na m2 GURS stanovanjske površine. Zaradi spremembe najemnine za stanovanja na Ježkovi ulic v Ljubljani bo novo povprečje s 1. 4. 2023 znašalo 8,9 € na m2 GURS stanovanjske površine. Najemnina vključuje tudi najem enega ali dveh pripadajočih parkirnih mest, ki v površini ne nastopajo. Za primerljiva stanovanja v neprofitnem najemu ob upoštevanju lokacijskega faktorja 1,15 se bo s 1. 4. 2023 zvišala za 9 odstotkov oz. v povprečju iz 5 evrov na 5,5 evrov na m2 korigirane stanovanjske površine.

5. Koliko javnih najemnih stanovanj ima v lasti in jih tudi upravlja republiški stanovanjski sklad v Ljubljani?

Stanovanjski sklad RS ima v Ljubljani trenutno v tržnem stroškovnem najemu 623 stanovanj, v najemu za mlade 110 enot ter v neprofitnem najemu 344 stanovanjskih enot.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

07. december 2023

Novinarska vprašanja Forbes N1 info

FOND NEPREMIČNIN
05. december 2023

Novinarska vprašanja Forbes N1info.si

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
14. november 2023

Novinarska vprašanja Nova TV

DODATNA SREDSTVA
14. november 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

DOLGI MOST LJUBLJANA