Novinarska vprašanja

14. februar 2020

Novinarska vprašanja – Delo

gradnja stanovanjske soseske Novo Brdo v Ljubljani

Spoštovana, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

  1. Kako daleč je gradnja, kaj je že zgrajenega in kaj se trenutno gradi?

Delno se izvajajo še zemeljska dela in pa izvedba konstrukcije kletnih delov objektov in garaže.

 

  1. Koliko je v zaostanku?

Glede na dinamiko izvedbe ne pričakujemo zamude pogodbenih rokov v okviru gradbenih pogodb.

 

  1. Koliko bo v skupnem seštevku stanovanjskih površin in koliko zunanjih urejenih površin? V vila blokih naj bi bil tudi vsebinsko raznovrsten javni program (med drugim trgovine, storitve, knjižnica …)

V funkcionalni enoti E2 je 17.525 m2 stanovanjskih površin (vključno z ložami, terasami…) in v funkcionalni enoti E3 10.425 m2. V vila blokih ni javnega programa je pa nekaj manjših lokalov, prav tako skupni prostori namenjeni stanovalcem. Javni program je predviden v funkcionalni enoti E4, kjer je predvidena knjižnica in poslovni program. Ta del projekta še ni v izvedbi.

 

  1. Koliko, denimo, parkov oziroma otroških igrišč bo med njimi?

Med objekti bo dosti zelenih površin, otroških igrišč  ter  “PUMP TRACK”.

 

  1. Kolikšna je vrednost investicije? Držijo podatki, da bo republiški sklad namenil 90 milijonov evrov (z DDV) za 498 stanovanj, občinski pa 19,6 milijona evrov (z DDV) za 174 stanovanj, torej skupaj 110 milijonov evrov?

Vrednost investicije SSRS (funkcionalni enoti E2 in E3) je ocenjena na 86,9 MIO EUR. V vrednost investicije SSRS so vključeni tudi stroški zemljišča in komunalnega opremljanja, katerih je investitor JSS MOL za neprofitna stanovanja praviloma oproščen.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi