Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dnevnik

18. januar 2023
JESENICE, PARTIZAN

 

Spoštovani,

v nadaljevanju pošiljam odgovore na vaša vprašanja:

Kot dogovorjeno po telefonu, pošiljam vprašanja v zvezi z gradnjo stanovanj na območju TVD Partizan na Jesenicah.

Koliko stanovanj se bo zgradilo? Komu bodo namenjena?

Koliko bo parkirnih mest?

Kdo bo izvajalec gradnje? Kdaj se bo gradnja začela?

Projekt zajema dva večstanovanjska objekta s skupno 46 javnimi najemnimi stanovanji. Skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2478) bodo zagotovljena parkirna mesta v podzemni garaži ter parkirna mesta na terenu. Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje ter pričetek gradnje se predvideva v drugi polovici leta 2023. Stanovanja bodo predvidoma namenjena oddaji.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE