Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dnevnik

06. februar 2023
CILJI

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

 

1) Kako komentirate načrte vladne koalicije? So načrti izvedljivi? Kje vidite potencialne težave?

Cilj vladne koalicije – 5000 dokončanih novih najemnih stanovanj do leta

2026 na državni ravni je izvedljiv, če bo zagotovljeno postopno povečano proračunsko (stabilno) financiranje aktivnosti Stanovanjskega sklada RS v višini od 25 mio 2023 do 100 mio v letih do 2026, če bodo zagotovljena zemljišča za večstanovanjsko gradnjo, izboljšani pogoji za izvajanje gradnje javnih večstanovanjskih projektov in dovoljene Stanovanjskemu skladu RS že od leta 2023 naprej dodatne zaposlitve usposobljenih kadrov za doseganje zastavljenih ciljev. Vizija za naslednje obdobje Nacionalnega stanovanjskega programa 2025 – 2035 s 3000 novimi stanovanji letno pa je zelo optimistična, zato potrebujemo takoj analizo stanja in akcijski načrt s sistemsko zagotovljenim financiranjem ter nov Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2026 -2035, sicer bo težko pravočasno zagotoviti primerna zemljišča ter kapacitete projektivnih in gradbenih podjetij.

2) Ali je možno do leta 2026 vzpostaviti sistem, po katerem se bo gradilo 3000 javnih stanovanj na leto? Kako je v zvezi s tem (časovno) s pripravo urbanističnih aktov in zagotovitvijo zemljišč? Kako pa s samo izvedbo – ali je sploh dovolj gradbenih podjetij oziroma izvajalcev gradnje?

Odgovor že pri 1. vprašanju.

3) Je 100 milijonov na leto dovolj za tako ambiciozne načrte gradnje? Je to osnova, na kateri se da začrtati reformo stanovanjske politike? Po nekaterih ocenah je ob predpostavki, da bi SSRS zgradil 20.000 stanovanj do leta 2030, potrebnih od štiri do 4,5 milijarde evrov proračunskih sredstev.

Glede na naše dosedanje povprečne stroške gradnje 135.000 eurov na stanovanje bi za 20.000 stanovanj potrebovali najmanj 2,7 milijarde, zato proračunska sredstva razumem bolj kot semenski kapital države namenjen Skladu, ki bo aktiviral dodatna sredstva občin, potencialnih institucionalnih investitorjev in po zmožnostih najemnikov z lastno udeležbo, lahko pa bi se izdale tudi stanovanjske obveznice. Kakorkoli potrebujemo najprej dolgoročni sistemski vir financiranja, ki je glede na tujo prakso lahko le davek na plače (zgled Avstrija) ali bolj verjetno nepremičnine (zgled Nizozemska).

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE