Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dnevnik

29. avgust 2023
PRISPEVEK O GRADNJI

 

Spoštovani,

podajamo odgovore na vaša vprašanja:

Na časopisu Dnevnik pripravljamo prispevek o gradnji neprofitnih stanovanj v zadnjih 10 letih. Prav tako nas zanimajo soseske oz. stanovanja, v katere se bo mogoče vseliti do 2027.

Vljudno bi prosil, če posredujete seznam sosesk oz. stanovanj, ki so bili zgrajena v tem razdobju. Zanima me predvsem območje Mestne občine Ljubljana. Če so podatki pri roki pa lahko tudi za celotno območje osrednje Slovenije. Prosil bi, da se vključijo tudi podatki, ki jih lahko posredujete (število stanovanj, ali gre za družin ali samske osebe itd..) Če je mogoče seveda.

 

Sklad je izvajalec ukrepov in aktivnosti stanovanjske politike na nacionalni ravni, kot tudi glavni ponudnik javnega stanovanjskega fonda. Zagotavlja javni najemni stanovanjski fond za ciljne uporabnike (mladi, mlade družine, družine, starejši idr.) na več načinov:

v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci ali ponudniki iz Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot ter Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe, z nakupi stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj po javnem pozivu in neposredno od znanih kupcev ter na javnih dražbah, kot investitor v lastno gradnjo najemnih stanovanj, z izvajanjem javnega najema stanovanj.

Podatki, posredovani v nadaljevanju se nanašajo na javna najemna stanovanja pridobljena na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi vlog prejetih na Programe sofinanciranja ter lastnih investicij Sklada.

 Programi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj – neprofitna stanovanja

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 2015 do 2025

Posojilo

Število javnih najemnih stanovanj Zaključek investicije / predaja najemnikom
Hladilniška pot 34, JSS MOL 23 2018
Zaloška cesta 273, JSS MOL 38 2018
Novo Brdo E1, JSS MOL 174 2021
Rakova jelša II, JSS MOL 156 2023
F4 Zelena jama, JSS MOL 88 2023
SKUPAJ: 391  

 

Lastne investicije Sklada od 2015 do 2025 

Investicija Število najemnih stanovanj Število oskrbovanih stanovanj Zaključek investicije / predaja najemnikom
Zeleni gaj na Brdu (območje F2), Ljubljana 102 2017
Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana 109 2021
Novo Brdo (območja E2 in E3), Ljubljana 473 25 2021/2022
Dolgi most, Ljubljana 40 2022 /2023
Lukovica – jug (delno 2 objekta) 81 2025
Podutik Glince 1. faza,  Ljubljana 60 2025
SKUPAJ: 865 25

 

Lastne investicije Sklada po letu 2025

Investicija Število najemnih stanovanj Število oskrbovanih stanovanj Možni začetek gradnje Financiranje polega lastnih virov Sklada
Podutik Glince 2. faza, Ljubljana 345 2025/2027 ni sredstev za gradnjo
SKUPAJ: 345

 

Stanovanja so različnih velikosti od enosobnih do štirisobnih stanovanj. Namenjena so različnim prednostnim skupinam na podlagi  javnega razpisa. V Skupnosti za mlade Gerbičeva pa so na voljo 1, 2 in 3 posteljne bivalne enote, slednje so namenjene mladim od 18-tega  do vključno 29-tega leta.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA