Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Dolenjski list

08. marec 2024
GRADNJA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja

Zakaj ste se odločili, da kupite parcele na Mirni. Tam naj bi po mojih informacijah zgradili 40 oskrbovanih stanovanj, drži ta podatek?

Občina Mirna je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21), v decembru 2023 obvestila Stanovanjski sklad RS o prodaji svojih zemljišč. S predmetno spremembo Stanovanjskega zakona je bil namreč uveljavljen institut predkupne pravice v korist predkupnega upravičenca Stanovanjskega sklada RS, z namenom učinkovitega izvajanja stanovanjske politike pri prodaji občinskih zemljišč, namenjenih za gradnjo večstanovanjskih stavb, ki hkrati predstavlja instrument aktivne zemljiške politike.

Skladno z zakonom, morajo lokalne skupnosti o  nameravani prodaji zazidljivega zemljišča, ki je po prostorskih načrtih (že) opredeljeno za gradnjo večstanovanjskih stavb, obvestiti Stanovanjski sklad RS ter mu ponuditi, da zemljišče odkupi pod enakimi pogoji, kot jih je lokalna skupnost določila za primer prodaje drugemu kupcu.

Stanovanjski sklad RS je strokovno, pravno in finančno preveril status zemljišč, ki so bila predmet ponudbe s strani občine Mirna. Ker je na zemljiščih možno graditi večstanovanjske objekte  z vrsto stanovanj, ki sodijo v dejavnost Sklada, se je Stanovanjski sklad RS odločil za uveljavljanje predkupne pravice in je z Občino Mirna podpisal prodajno pogodbo za nakup predmetnih zemljišč.

Ta oskrbovana stanovanja bodo verjetno namenjena starejšim? Za kakšen tip objektov bo pravzaprav šlo, lahko kaj več poveste o teh oskrbovanih stanovanjih?

Stanovanjski sklad RS je po podpisu pogodbe pristopil k izdelavi idejne zasnove bodočih objektov  v več variantah, ki bodo izdelane predvidoma v prvem delu leta 2024.

Na podlagi izdelane zasnove se bo Sklad odločil o najbolj optimalni rešitvi novih objektov in jih predstavil tudi Občini Mirna.

Še tole, kdaj predvidevate, da bodo tam zabrneli stroji, že letos ali morda naslednje leto.

Pričetek gradnje novih objektov je predviden v letu 2025.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE