Novinarska vprašanja

15. julij 2019

Novinarska vprašanja – Finance

Gradnja najemnih stanovanj v Mariboru

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, za pripravo članka v Financah rabim naslednje podatke o nepremičninskih projektih v Mariboru.

Prva faza projekta pod Pekrsko gorco:

– število stanovanj:

– začetek gradnje:

– dokončanje objekta:

Druga faza projekta pod Pekrsko gorco:

– število stanovanj:

– začetek gradnje:

– dokončanje objekta:

Soseska Novo Pobrežje:

– število stanovanj:

– začetek gradnje:

– dokončanje objekta:

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

Spoštovani, pošiljamo vam odgovore na vaša vprašanja vezana na nepremičninske projekte v Mariboru.

Maribor: Pod Pekarsko Gorco

Število stanovanj: 400 stanovanj v dveh fazah (1. faza 212, 2. faza 188)

Gradnjo prve faze soseske Pod Pekrsko gorco, v kateri je tudi 30 oskrbovanih stanovanj bomo začeli še v letošnjem letu, stanovanja bodo predvidoma končana leta 2021.  Drugo fazo soseske, v kateri je prav tako 30 oskrbovanih stanovanj, bomo predvidoma končali v letu 2022.

Novo Pobrežje v Mariboru

V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše. Začetek gradnje te soseske predvidevamo v letu 2022, zaključek gradnje po letu 2024.

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi