Novinarska vprašanja

27. marec 2020

Novinarska vprašanja – Finance

gradnja javnih najemnih stanovanj na Dolgem mostu v Ljubljani

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, pred časom sem vas spraševal glede nakupa zemljišč na Viču. Zanima me, ali v zvezi s projektom tudi v luči spremenjenih razmer kaj novega? Ali ima SSRS že izdelane načrte? Se že ve, kdaj in kaj se bo gradilo?

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

Kljub izrednim razmeram Stanovanjski sklad RS nadaljuje aktivnosti za pripravo in izvedbo vseh svojih projektov gradnje javnih najemnih stanovanj in enako je tudi pri projektu Dolgi most v Ljubljani.

Stanovanjski sklad RS je zelo aktiven, saj je v fazi priprave gradiv za javni naročili za pridobitev projektov, gradbenega dovoljenja in izvedbe del za stanovanjske objekte z javnimi najemnimi stanovanji na lokaciji Dolgi most v Ljubljani .

Začetek gradnje bo predvidoma že v letu 2020 oziroma takoj, ko bo skladno z javno naročniškimi postopkih pravnomočno izbran izvajalec del ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo obilo zdravja!

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi